Usługi detektywistyczne

Współpraca z nami gwarantuje utrzymanie tajemnicy i anonimowości oraz zapewnia wykonanie wszystkich zleconych prac w terminie. Gwarantujemy lojalność w stosunku do naszych klientów oraz pełną fachowość.

Dowiedz się więcej...

Audyt Bezpieczeństwa

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne

Dowiedz się więcej...

Działalność Szkoleniowa

Instytut Analizy Ryzyka jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kursów umozliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się więcej...

Bezpieczna Firma

Bezpieczna Firma

  Produkt z dziedziny bezpieczeństwa skierowany do firm

         Produkt obejmuje – w ramach abonamentu rocznego – udzielenie pomocy na wypadek popełnienia przestępstwa przeciwko objętej ochroną firmie:

 Porwanie dla okupu lub w innym celu

Szantaż

Groźba karalna

         Usługa polega na:

 1. 1.Stałej, tj. 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku gotowości do udzielenia natychmiastowej pomocy na wypadek uprowadzenia lub szantażu albo groźby karalnej skierowanej do jednej (lub więcej) osób wymienionych w umowie (kluczowych osób w firmie).
 2. 2.Udzieleniu natychmiastowej pomocy poprzez:
  1. a.Skierowanie załogi interwencyjnej celem objęcia ochroną do czasu przybycia zespołu ochronno-negocjacyjnego.
  2. b.Podjęcie negocjacji w imieniu firmy natychmiast po nawiązaniu kontaktu ze strony porywaczy/szantażystów.
  3. c.Przybycie zespołu ochronno-negocjacyjnego do klienta i objęcie ochroną osobistą osób wymienionych w umowie (kluczowych osób w firmie) w czasie najpóźniej do 8 godzin po zgłoszeniu o dokonaniu porwania lub skierowaniu szantażu albo groźby karalnej.

  Adresaci oferty

 Bezpieczna Firma jest produktem dla podmiotów gospodarczych, których status majątkowy czyni z nich potencjalny cel dla porywaczy i/lub szantażystów, a jednocześnie nie pozwala im na wynajęcie stałej profesjonalnej ochrony osobistej, a nawet jeżeli pozwala, to kluczowe osoby w firmie nie chcą (z różnych powodów) otaczać się taką ochroną.

 

Kto jest celem porwań dla okupu, wymuszeń

a także gróźb karalnych w środowisku biznesowym w Polsce?

 Kluczowe osoby w firmach, których status majątkowy pozwala – w ocenie porywaczy (szantażystów) – na zapłacenie okupu (haraczu) w wysokości od kilkudziesięciu tysięcy nawet do kilku milionów PLN.

 Podejście do problemu

 Punktem wyjścia w konstruowaniu oferowanego produktu była gruntowna analiza zarówno porwania dla okupu oraz próby dokonania wymuszenia jako zjawisk, jak również rzeczywistych przypadków znanych porwań a także wielu przykładów prób wymuszeń, jakie miały miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

 

 Po co negocjator?

        Obecność negocjatora w rzeczywistości znacznie zwiększa szanse na pomyślne doprowadzenie sprawy do końca i uwolnienie porwanej osoby bez uszczerbku na zdrowiu.

       Obecność negocjatora zwiększa komfort psychiczny pozostałych kluczowych osób w firmie, ponieważ daje poczucie, że prowadzone negocjacje są najlepszym sposobem na uwolnienie porwanej osoby.

 

 Po co ochrona?

        W firmie, która dotknięta została porwaniem lub próbą wymuszenia haraczu, następuje nagłe załamanie się poczucia bezpieczeństwa. Obecność profesjonalnego zespołu i objęcie ochroną kluczowych osób zaatakowanej firmy pomaga zapoczątkować proces odbudowy poczucia bezpieczeństwa i pozwala skupić się na dwóch oczywistych kwestiach:

- doprowadzenia do zwolnienia uprowadzonego

- kontynuowanie działalności firmy

       Porywacze i szantażyści stosują niekiedy różne formy zastraszania pozostałych kluczowych osób w firmie (groźby, niszczenie mienia itp.) w celu przyspieszenia negocjacji.

       Zdarzają się porwania, kiedy sprawcy po jakimś czasie porywają kolejną osobę z firmy.

- jak firma szybko godzi się na zapłacenie okupu w żądanej wysokości – porwanie kolejnej osoby z firmy podwaja stawkę – jak chcą dać np. pół miliona za jedną osobę, to za dwie dadzą milion,

- kiedy dochodzi do impasu w negocjacjach, najczęściej z powodu trudności z zebraniem takiej ilości gotówki w krótkim czasie, porwanie kolejnej osoby ma na celu pokazanie, że porywacze nie żartują.

       Zdarzają się porwania, kiedy szantażyści chcą w ten sposób przyspieszyć wypłacenie żądanego haraczu i/lub uczynić swoje groźby bardziej prawdopodobnymi w oczach decydentów zaatakowanej firmy.

       Elementem szantażu lub groźby może być wysłanie do firmy niebezpiecznej przesyłki będącej urządzeniem wybuchowym albo zawierającej niebezpieczne dla życia substancje chemiczne lub biologiczne. Członkowie zespołu ochronno-negocjacyjnego umieją rozpoznawać przesyłki potencjalnie niebezpieczne a także wiedzą jak postępować w obliczu takiego zagrożenia.

       Przestępstwo szantażu lub kierowania gróźb karalnych jest mniej groźne niż porwanie, ponieważ szantaż lub groźba oddziałuje wyłącznie w sferze psyki dotkniętych nim osób i stanowi tylko potencjalne zagrożenie, które może, ale też nie musi się zmaterializować. Porwanie natomiast jest atakiem fizycznym i stanowi realne (już zmaterializowane) zagrożenie.

       Jednakże, obecność profesjonalnego zespołu i objęcie ochroną pozostałych kluczowych osób zaatakowanej firmy zmniejsza poczucie zagrożenia i pozwala skupić się na innych istotnych kwestiach.

 

 

Aktualności

 • Uprawnienie prowadzącego strzelanie

  2019-04-03 10:26:28

  Szkolenie potwierdzające kwalifikacje prowadzącego strzelanie.   Termin: 11-12 maja 2019r. Zapisy: do dnia 16 kwietnia 2019r.     Wymagania dla kandydatów: - ukończone 21 lat, -odbycie co najmniej: 16 godzinnego przeszkolenia w zakresie prowadzenia strzelania/ukończenie instruktorskiego lub trenerskiego - posiadanie patentu strzeleckiego/licencji sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej - posiadanie licencji zawodnika/licencji sędziego sportu strzeleckiego/licencji trenera   Koszt szkolenia to 400...

 • Certyfikowane Centrum Korepetycji i Wsparcia w Nauce

  2018-10-29 10:50:21

  Szanowni Państwo! Instytut Analizy Ryzyka (IAR) Certyfikowane Centrum Korepetycji i Wsparcia w Nauce            1. Zakres działania:    - pomoc młodzieży uczącej się w bieżącej nauce przedmiotu/ów, -  przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów, -  wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych wynikających z relacji w klasie/szkole mających wpływ na naukę przedmiotu lub naukę w ogóle. 2. Opis realizacji   Lp. Opis przedsięwzięcia działania Poziom Cennik Wykonawca odpowiedzialny za realizację I. Pomoc młodzieży...

 • II Ogólnopolska Konferencja - Forum Gospodarcze

  2018-09-07 09:54:09

    II Ogólnopolska Konferencja - Forum gospodarcze W dniu 25 października 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja - Forum gospodarcze nt. "Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w przedsiębiorstwie i instytucji - wybrane aspekty". Konferencja została zorganizowana przez Instytut Analizy Ryzyka wraz z Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ pod patronatem Starosty Rzeszowskiego. Partnerami merytorecznymi byli: Centrum Studiów...

CZYM JEST IAR?

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. – jest profesjonalną firmą realizującą zadania zlecone w zakresie:
- wykonywania audytu bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych obiektów,
- usług detektywistycznych,
- obrotu materiałami, środkami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, ochrony - osób i mienia
- działalności szkoleniowej.


        Swoją skuteczność Instytut zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom, posiadającym doświadczenie zdobyte w wielu instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych.

      Głównym obszarem działań Instytutu, ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu, jest głównie Polska Południowa – Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia, co nie wyklucza prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Instytut aspiruje do roli lidera w swoim zakresie działania, w tej części Polski.

 

Dowiedz się więcej...

Nasi partnerzy