Usługi detektywistyczne

Współpraca z nami gwarantuje utrzymanie tajemnicy i anonimowości oraz zapewnia wykonanie wszystkich zleconych prac w terminie. Gwarantujemy lojalność w stosunku do naszych klientów oraz pełną fachowość.

Dowiedz się więcej...

Audyt Bezpieczeństwa

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne

Dowiedz się więcej...

Działalność Szkoleniowa

Instytut Analizy Ryzyka jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kursów umozliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się więcej...

Bezpieczna Firma

Bezpieczna Firma

  Produkt z dziedziny bezpieczeństwa skierowany do firm

         Produkt obejmuje – w ramach abonamentu rocznego – udzielenie pomocy na wypadek popełnienia przestępstwa przeciwko objętej ochroną firmie:

 Porwanie dla okupu lub w innym celu

Szantaż

Groźba karalna

         Usługa polega na:

 1. 1.Stałej, tj. 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku gotowości do udzielenia natychmiastowej pomocy na wypadek uprowadzenia lub szantażu albo groźby karalnej skierowanej do jednej (lub więcej) osób wymienionych w umowie (kluczowych osób w firmie).
 2. 2.Udzieleniu natychmiastowej pomocy poprzez:
  1. a.Skierowanie załogi interwencyjnej celem objęcia ochroną do czasu przybycia zespołu ochronno-negocjacyjnego.
  2. b.Podjęcie negocjacji w imieniu firmy natychmiast po nawiązaniu kontaktu ze strony porywaczy/szantażystów.
  3. c.Przybycie zespołu ochronno-negocjacyjnego do klienta i objęcie ochroną osobistą osób wymienionych w umowie (kluczowych osób w firmie) w czasie najpóźniej do 8 godzin po zgłoszeniu o dokonaniu porwania lub skierowaniu szantażu albo groźby karalnej.

  Adresaci oferty

 Bezpieczna Firma jest produktem dla podmiotów gospodarczych, których status majątkowy czyni z nich potencjalny cel dla porywaczy i/lub szantażystów, a jednocześnie nie pozwala im na wynajęcie stałej profesjonalnej ochrony osobistej, a nawet jeżeli pozwala, to kluczowe osoby w firmie nie chcą (z różnych powodów) otaczać się taką ochroną.

 

Kto jest celem porwań dla okupu, wymuszeń

a także gróźb karalnych w środowisku biznesowym w Polsce?

 Kluczowe osoby w firmach, których status majątkowy pozwala – w ocenie porywaczy (szantażystów) – na zapłacenie okupu (haraczu) w wysokości od kilkudziesięciu tysięcy nawet do kilku milionów PLN.

 Podejście do problemu

 Punktem wyjścia w konstruowaniu oferowanego produktu była gruntowna analiza zarówno porwania dla okupu oraz próby dokonania wymuszenia jako zjawisk, jak również rzeczywistych przypadków znanych porwań a także wielu przykładów prób wymuszeń, jakie miały miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

 

 Po co negocjator?

        Obecność negocjatora w rzeczywistości znacznie zwiększa szanse na pomyślne doprowadzenie sprawy do końca i uwolnienie porwanej osoby bez uszczerbku na zdrowiu.

       Obecność negocjatora zwiększa komfort psychiczny pozostałych kluczowych osób w firmie, ponieważ daje poczucie, że prowadzone negocjacje są najlepszym sposobem na uwolnienie porwanej osoby.

 

 Po co ochrona?

        W firmie, która dotknięta została porwaniem lub próbą wymuszenia haraczu, następuje nagłe załamanie się poczucia bezpieczeństwa. Obecność profesjonalnego zespołu i objęcie ochroną kluczowych osób zaatakowanej firmy pomaga zapoczątkować proces odbudowy poczucia bezpieczeństwa i pozwala skupić się na dwóch oczywistych kwestiach:

- doprowadzenia do zwolnienia uprowadzonego

- kontynuowanie działalności firmy

       Porywacze i szantażyści stosują niekiedy różne formy zastraszania pozostałych kluczowych osób w firmie (groźby, niszczenie mienia itp.) w celu przyspieszenia negocjacji.

       Zdarzają się porwania, kiedy sprawcy po jakimś czasie porywają kolejną osobę z firmy.

- jak firma szybko godzi się na zapłacenie okupu w żądanej wysokości – porwanie kolejnej osoby z firmy podwaja stawkę – jak chcą dać np. pół miliona za jedną osobę, to za dwie dadzą milion,

- kiedy dochodzi do impasu w negocjacjach, najczęściej z powodu trudności z zebraniem takiej ilości gotówki w krótkim czasie, porwanie kolejnej osoby ma na celu pokazanie, że porywacze nie żartują.

       Zdarzają się porwania, kiedy szantażyści chcą w ten sposób przyspieszyć wypłacenie żądanego haraczu i/lub uczynić swoje groźby bardziej prawdopodobnymi w oczach decydentów zaatakowanej firmy.

       Elementem szantażu lub groźby może być wysłanie do firmy niebezpiecznej przesyłki będącej urządzeniem wybuchowym albo zawierającej niebezpieczne dla życia substancje chemiczne lub biologiczne. Członkowie zespołu ochronno-negocjacyjnego umieją rozpoznawać przesyłki potencjalnie niebezpieczne a także wiedzą jak postępować w obliczu takiego zagrożenia.

       Przestępstwo szantażu lub kierowania gróźb karalnych jest mniej groźne niż porwanie, ponieważ szantaż lub groźba oddziałuje wyłącznie w sferze psyki dotkniętych nim osób i stanowi tylko potencjalne zagrożenie, które może, ale też nie musi się zmaterializować. Porwanie natomiast jest atakiem fizycznym i stanowi realne (już zmaterializowane) zagrożenie.

       Jednakże, obecność profesjonalnego zespołu i objęcie ochroną pozostałych kluczowych osób zaatakowanej firmy zmniejsza poczucie zagrożenia i pozwala skupić się na innych istotnych kwestiach.

 

 

Aktualności

 • II Ogólnopolska Konferencja - Forum Gospodarcze

  2018-09-07 09:54:09

  Zaproszenie   Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. oraz Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ serdecznie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję – Forum Gospodarcze odbywającą się pod patronatem Starosty Rzeszowskiego na temat: „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE I INSTYTUCJI - WYBRANE ASPEKTY”   która odbędzie się w dniu 25 października 2018 roku o godzinie 9:00 w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, przy ul. mjr. H. Sucharskiego 2 w Rzeszowie  ...

 • Strzelnica Laserowa

  2018-07-06 10:41:11

 • Bezpieczeństwo obiektów handlowych oraz zarządzanie systemami zabezpieczenia tych obiektów

  2017-08-09 08:28:08

  Instytutu Analizy Ryzyka z przyjemnością proponuje Państwu przeprowadzenie szkolenia dla wskazanej grupy odbiorców tj. dla pracowników i kierowników obiektów handlowych.  Czas trwania: 75 minut Zagadnienia: L.p. Opis zagadnienia Czas 1. Zagrożenia dla obiektów handlowych: -      zagrożenia zewnętrzne, -      zagrożenia wewnętrzne, -      statystyki zdarzeń (rodzaje, liczby, tendencje)   15’ 2. „Polityka bezpieczeństwa” – jako podstawa systemu bezpieczeństwa firmy/obiektu(obiektów) 15’ 3. Systemy i procedury...

CZYM JEST IAR?

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. – jest profesjonalną firmą realizującą zadania zlecone w zakresie:
- wykonywania audytu bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych obiektów,
- usług detektywistycznych,
- obrotu materiałami, środkami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, ochrony - osób i mienia
- działalności szkoleniowej.


        Swoją skuteczność Instytut zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom, posiadającym doświadczenie zdobyte w wielu instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych.

      Głównym obszarem działań Instytutu, ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu, jest głównie Polska Południowa – Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia, co nie wyklucza prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Instytut aspiruje do roli lidera w swoim zakresie działania, w tej części Polski.

 

Dowiedz się więcej...

Nasi partnerzy