Usługi detektywistyczne

Współpraca z nami gwarantuje utrzymanie tajemnicy i anonimowości oraz zapewnia wykonanie wszystkich zleconych prac w terminie. Gwarantujemy lojalność w stosunku do naszych klientów oraz pełną fachowość.

Dowiedz się więcej...

Audyt Bezpieczeństwa

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne

Dowiedz się więcej...

Działalność Szkoleniowa

Instytut Analizy Ryzyka jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kursów umozliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się więcej...

Bezpieczna Mitra

Bezpieczna Mitra

 Produkt z dziedziny bezpieczeństwa skierowany do hierarchów Kościoła

        Produkt obejmuje – w ramach abonamentu rocznego – udzielenie pomocy na wypadek popełnienia przeciwko każdej osobie objętej umową przestępstwa:

 Porwanie dla okupu lub w innym celu

Szantaż

Groźba karalna

        Usługa polega na:

       Stałej, tj. 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku gotowości do udzielenia natychmiastowej pomocy na wypadek uprowadzenia lub szantażu albo groźby karalnej skierowanej do jednej (lub więcej) osób wymienionych
w umowie.

       Udzieleniu natychmiastowej pomocy poprzez:

- natychmiastowe przydzielenie koordynatora celem udzielenia merytorycznej pomocy w zarządzaniu zaistniałą sytuacją natychmiast po powiadomieniu o popełnieniu przestępstwa,

- podjęcie przez koordynatora negocjacji na żądanie osoby poszkodowanej lub osób działających w jej imieniu natychmiast po nawiązaniu kontaktu ze strony porywaczy/szantażystów,

- niezwłoczne przybycie zespołu ochronno-negocjacyjnego do klienta i objęcie ochroną osobistą osób wymienionych w umowie.

 

Adresaci oferty

 Bezpieczna Mitra jest produktem dla hierarchów Kościoła a także innych osób – zarówno duchownych, jak i świeckich – piastujących kluczowe stanowiska w strukturach Kościoła.

  Podejście do problemu

Punktem wyjścia w konstruowaniu oferowanego produktu była gruntowna analiza zarówno porwania dla okupu oraz próby dokonania wymuszenia jako zjawisk, jak również rzeczywistych przypadków znanych porwań a także wielu przykładów prób wymuszeń, jakie miały miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Po co koordynator i ochrona?

      U osoby będącej ofiarą takiego przestępstwa a także wśród jej najbliższego otoczenia następuje nagłe załamanie się poczucia bezpieczeństwa. Obecność koordynatora pomaga w sposób profesjonalny zarządzać zaistniałą sytuacją, a obecność profesjonalnego zespołu i objęcie ochroną osobistą pomaga zapoczątkować proces odbudowy poczucia bezpieczeństwa i pozwala skupić się na sprawowaniu posługi.

       Porywacze i szantażyści stosują niekiedy różne formy zastraszania pozostałych kluczowych osób w zaatakowanym podmiocie (groźby, niszczenie mienia itp.) w celu przyspieszenia negocjacji lub spełnienia żądań.

       Zdarzają się próby wymuszenia, kiedy szantażyści porywają kluczową osobę w zaatakowanym podmiocie – chcą w ten sposób przyspieszyć spełnienie żądań i/lub uczynić swoje groźby bardziej prawdopodobnymi w oczach decydentów zaatakowanego podmiotu.

       Elementem szantażu lub groźby może być wysłanie niebezpiecznej przesyłki będącej urządzeniem wybuchowym albo zawierającej niebezpieczne dla życia substancje chemiczne lub biologiczne. Członkowie zespołu ochronno-negocjacyjnego umieją rozpoznawać przesyłki potencjalnie niebezpieczne
a także wiedzą jak postępować w obliczu takiego zagrożenia.

 

Aktualności

 • II Ogólnopolska Konferencja - Forum Gospodarcze

  2018-09-07 09:54:09

  Zaproszenie   Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. oraz Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ serdecznie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję – Forum Gospodarcze odbywającą się pod patronatem Starosty Rzeszowskiego na temat: „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE I INSTYTUCJI - WYBRANE ASPEKTY”   która odbędzie się w dniu 25 października 2018 roku o godzinie 9:00 w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, przy ul. mjr. H. Sucharskiego 2 w Rzeszowie  ...

 • Strzelnica Laserowa

  2018-07-06 10:41:11

 • Bezpieczeństwo obiektów handlowych oraz zarządzanie systemami zabezpieczenia tych obiektów

  2017-08-09 08:28:08

  Instytutu Analizy Ryzyka z przyjemnością proponuje Państwu przeprowadzenie szkolenia dla wskazanej grupy odbiorców tj. dla pracowników i kierowników obiektów handlowych.  Czas trwania: 75 minut Zagadnienia: L.p. Opis zagadnienia Czas 1. Zagrożenia dla obiektów handlowych: -      zagrożenia zewnętrzne, -      zagrożenia wewnętrzne, -      statystyki zdarzeń (rodzaje, liczby, tendencje)   15’ 2. „Polityka bezpieczeństwa” – jako podstawa systemu bezpieczeństwa firmy/obiektu(obiektów) 15’ 3. Systemy i procedury...

CZYM JEST IAR?

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. – jest profesjonalną firmą realizującą zadania zlecone w zakresie:
- wykonywania audytu bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych obiektów,
- usług detektywistycznych,
- obrotu materiałami, środkami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, ochrony - osób i mienia
- działalności szkoleniowej.


        Swoją skuteczność Instytut zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom, posiadającym doświadczenie zdobyte w wielu instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych.

      Głównym obszarem działań Instytutu, ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu, jest głównie Polska Południowa – Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia, co nie wyklucza prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Instytut aspiruje do roli lidera w swoim zakresie działania, w tej części Polski.

 

Dowiedz się więcej...

Nasi partnerzy