Dane kontaktowe

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów NIP: 5170360898 KRS: Tel: 17 866 12 67 Tel kom: 601 885 820 E-mail: biuro@instytutryzyka.pl