I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem – 7 października 2016 roku

Miejsce realizacji: Uczelnia Techniczno – Handlowa im. H. Chodkowskiej ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa

Termin realizacji: 7 października 2016 roku, rozpoczęcie o godz. 9:00.

I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem
5 punktów CPE.

Inauguracja Forum Audytu odbędzie się w Warszawie

Tematem przewodnim Forum jest omówienie zawodu Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jako wyspecjalizowanego audytora ds. bezpieczeństwa informacji w jednostce. Uczestnicy Forum nabędą również niezbędną wiedzę w zakresie audytu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, jak również w zakresie kontroli biznesowej, jako narzędzia do kontroli dostawców i ich kontrahentów dla potrzeb rozliczeń Vat, w tym monitoring przetargów pod kątem eliminacji nieuczciwej konkurencji.

PRELEGENCI

Spośród zaproszonych prelegentów, swój udział dotychczas potwierdzili:

Pan Leszek Adamski  –  projektant technolog, organizator przemysłu, dyrektor finansowy, audytor
systemów kontroli wewnętrznej, doradca w zakesie organizacji zarządzania, w tym finansów i controllingu.

Pan Stanisław Hady- GłowiakAudytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, przedstawiciel i ekspert ACFE Polska, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji oraz w zakresie przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

Pan gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, zwalczania terroryzmu, zapobiegania nadużyciom gospodarczym, korupcji.

Pan płk rez. mgr Sławomir Adamczyk – ekspert w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania nadużyciom gospodarczym, korupcji.

Pan Rafał Kozioł – radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, mediacji oraz w zakresie przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

Pan Piotr Chmiel –przewodniczący Polskiego Oddziały ACFE, ekspert ds. compliance i audytu wewnętrznego.

Pan Ireneusz Jabłoński – członek zarządu PIKW.

Pan Piotr Grzybowski - członek zarządu PIKW.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji rządowych
i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, audytorów wewnętrznych i osoby zainteresowane tematyką forum oraz osoby zajmujące się i zainteresowane zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Forum oraz przyznanie 5 punktów CPE i punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia.

 

UWAGA: Dla uczestników przewidzieliśmy atrakcyjne zniżki na szkolenia, kursy
i studia podyplomowe oraz usługi w zakresie audytu i bezpieczeństwa informacji.

 

Bloki tematyczne:

 I. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, jako wyspecjalizowany audytor ds. bezpieczeństwa informacji w jednostce. 

II. Audyt bezpieczeństwa w jednostce.

III. Kontrola biznesowa w administracji publicznej, jako narzędzie do kontroli dostawców i ich kontrahentów dla potrzeb rozliczeń Vat, w tym monitoring przetargów pod kątem eliminacji nieuczciwej konkurencji.

IV. Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce.

 

Punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia oraz punkty CPE.

Udział przyznaje: 

  • 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

  • 5 punktów CPE

                          

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI :

Zgłoszenie przesłane do 3 września 2016 r.: 100 zł (netto + 23% VAT) od osoby *

Zgłoszenie przesłane po 3 września 2016 r.: 120 zł (netto + 23% VAT) od osoby *

Dla osób, które zapiszą się na studia, kursy lub szkolenia oferowane przez organizatorów (wymagane potwierdzenie zapisu) w terminie do 10 września br. udział w Forum w atrakcyjnej cenie 75 (netto + 23% VAT) od osoby *

* Jednostki upoważnione do skorzystania z zwolnienia z podatku VAT, będą proszone
o wystawienie oświadczenia, na podstawie którego będzie dokonywane fakturowanie usługi.
Brak oświadczenia będzie skutkował naliczeniem podatku w stawce obowiązującej tj. 23%.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do niniejszej informacji o konferencji.

Cena zawiera: uczestnictwo w Forum, materiały szkoleniowe wraz z zaświadczeniem potwierdzającym udział w szkoleniu, serwis kawowy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konferencji, w przypadku, gdy do udziału w obradach potwierdzi swój udział zbyt mała liczba uczestników. Informacja w przedmiotowym zakresie zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym nie później niż do dnia 15 września br.

Zgłoszenia oraz dowody wpłaty należy przesyłać mailowo pod adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informujemy o możliwości przedpłaty za udział w Forum. Prosimy o wpłatę należności na konto: VERUM Dominik Rybka, PKO BP 79 1020 4027 0000 1902 0970 9140

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum.

 

Kontakt do Organizatorów Forum:

  • Po stronie firmy Verum Dominik Rybka osobą do kontaktu jest Pani Aneta Myrda –
    tel. 536-575-892, e-mail:
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • Po stronie ACFE I PIKW - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zał Zączniki do pobrania:

Zał Zącznik 1-Karta Zgłoszeniowa

Zał Zącznik 2- Oświadczenie

Nasi partnerzy