Uprawnienie prowadzącego strzelanie

Szkolenie potwierdzające kwalifikacje prowadzącego strzelanie.

 

Termin: 11-12 maja 2019r.

Zapisy: do dnia 16 kwietnia 2019r.

 

 

Wymagania dla kandydatów:

- ukończone 21 lat,

-odbycie co najmniej: 16 godzinnego przeszkolenia w zakresie prowadzenia strzelania/ukończenie instruktorskiego lub trenerskiego

- posiadanie patentu strzeleckiego/licencji sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej

- posiadanie licencji zawodnika/licencji sędziego sportu strzeleckiego/licencji trenera

 

Koszt szkolenia to 400 zł. Tel. 17 866 1267

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Nasi partnerzy