KURS INSTRUKTORA TECHNIK I TAKTYK INTERWENCYJNYCH

 

KURS INSTRUKTORA  TECHNIK I TAKTYK INTERWENCYJNYCH

 INFORMACJE

 Koszt uczestnictwa w kursie instruktor technik interwencyjnych, część ogólna i część specjalistyczna wynosi 1800 zł.
(wykłady i część specjalistyczna).

 Kurs przewiduje 30 godz. część ogólna i 70 godz. część specjalistyczna.

 Koszt uczestnictwa w kursie instruktora technik interwencyjnych, wynosi 1800 zł. Kurs przewiduje 100 godz. dydaktycznych. Rozpoczęcie kursu będzie możliwe po zebraniu się min 15 osobowej grupy. Wymagania dotycząc kursie to: uprawnienia instruktorskie w sportach lub sztukach walki, wykształcenie min. średnie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w kursie, 1 zdjęcia formatu 3,5x4,5cm, ubezpieczenie NNW, karta zgłoszeniowa.

 Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:  frekwencja min. 90% ,zaliczenie egzaminu końcowego

 Informacje dodatkowe:

 Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora (legitymacja potwierdzająca kwalifikacje).

 


Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Szkolenia          

          Szkolenie specjalistyczne skierowane do wszystkich osób (niezależnie od branży i poziomu zaawansowania) odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacjach, osób początkujących, rozpoczynających lub pełniących rolę ABI, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, menadżerów, jak również członków najwyższego kierownictwa. Szkolenie jest dostosowane dla wszystkich osób, niezależnie od poziomu zaawansowania wiedzy.

 

        

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tematykę ochrony danych osobowych z punktu widzenia administratora danych i inspektora danych

W ramach szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • nowe i planowane zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych
 • zasady zarządzania ochroną danych osobowych w organizacji
 • zakres obowiązków i uprawnień IOD w organizacji
 • zasady tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego przetwarzania danych osobowych w organizacji
 • wytyczne, przykłady praktyczne i wskazówki do stworzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji
 • wytyczne odnośnie stosowanych zabezpieczeń oraz ich przykłady. 

Program szkolenia

I dzień (5h)

1. System prawa ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia.

2. Pozycja i rola ABI w organizacji.

3. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Powierzanie danych osobowych do przetwarzania. Udostępnianie danych osobowych.

5. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.

 II dzień (5h)

1. Krótkie omówienie zagrożeń, podatności i incydentów związanych z przetważaniem danych osobowych w organizacji,

2. Wymagania bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i wytyczne do ich realizacji,

3. Obowiązki osoby upoważnionej do przetważania danych osobowych,

4. Przetwarzanie danych osobowych w organizacji:

 • wymogi bezpieczeństwa dotyczące pomieszczeń przetwarzania danych osobowych
 • wymogi bezpieczeństwa dotyczące stanowisk przetwarzania danych osobowych
 • zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych
 • bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w systemach informacyjnych i informatycznych

5. Tworzenie dokumentacji Bezpieczeństwa Informacji:

 • praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 • praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

 

III dzień ( 5h )

 

1. Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

2. Stworzenie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

3. Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
4. Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy z systemem informatycznym

5. Identyfikacja zbiorów danych osobowych, ich struktury oraz miejsc ich przetwarzania na konkretnym przykładzie
6. Incydenty związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Dane kontaktowe

Ul. Sucharskiego 2 pok. 225, 35-225 Rzeszów

Tel: 17 866 12 67, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU

„Oddaję Ci głos…”

 „Jeśli nawet nie jest to prawda, to ładnie powiedziane…”

Giordano BrunoOFERTA

 1. 1.Uczestnicy kursu

Szkolenie jest adresowane do określonych grup zawodowych i społecznych:

 • do wykładowców studiów biznesowych, wśród których upowszechnia się idea dobrego mówienia;
 • do nauczycieli każdego poziomu nauczania oraz osób intensywnie używających głosu;
 • do osób pełniących ważne funkcje w życiu publicznym, politycznym, religijnym, sportowym oraz aspirantów do tychże ról;
 • do pracowników szczebla zarządzającego;
 • do ambitnej młodzieży, zainteresowanej dziennikarstwem, prawem, teatrem;
 • do aktywnych uczestników życia publicznego, którzy zmuszeni są czasami zabrać głos lub ubiegają się o pracę.

 2.Cele szkolenia

        -  Zaprezentowanie technik pracy z głosem;

        -  Upowszechnienie wymogów starannej i ortofonicznej formy werbalizowania myśli;

        -  Praktyczne zastosowanie możliwości głosowych w zakresie komunikowania się i przekazu informacji.

Na kurs zapraszamy osoby, które chcą nauczyć się:

 • jak rozwiązać problemy z głosem,
 • mówienia bez wysiłku i obciążania strun głosowych,
 • prawidłowej dykcji i sugestywności głosu,
 • jak radzić sobie z wpływem stresu na głos.

 

 1. 3.Program szkolenia

Dzień 1

 1. A.U źródła, czyli teoretyczne podstawy ekspresji słowa:
 • Budowa i funkcjonowanie narządów mowy
 • Rola oddychania przeponowego w emisji głosu
 • Nastawienie głosowe i atakowanie dźwięku
 • Definicja akcentu i jego rodzaje
 • Kryteria segmentacji tekstu – intonacja i frazowanie
 • Poprawność wymawianiowa – przegląd propozycji.
 1. B.Metody usprawniania głosu – ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne
  i dykcyjne, higiena głosu.
 • Ćwiczenia mające na celu aktywację przepony i wzmocnienie mięśni oddechowych
 • Poznanie technik oddechowych umożliwiających wypowiedzenie większych partii tekstu na jednym wydechu
 • Podstawowe ćwiczenia rozgrzewające i usprawniające aparat artykulacji
 • Wszechstronne ćwiczenia dykcyjne na gotowych tekstach.

Dzień 2(opcjonalnie dla zainteresowanych osób)

 1. A.Jak być dobrym mówcą i rozmówcą?
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Określenie różnic między perswazją, manipulacją, konwersacją i negocjacją
 • Jak mówić, by ludzie nas słuchali?
 • Sztuka przewodniczenia zgromadzeniom i naradom
 • Taktyki prowadzenia rozmów służbowych z przełożonymi, podwładnymi, rozmów kwalifikacyjnych
 1. B.Możliwości głosowe w konkretnych aktach komunikacji
 • Praktyczne ćwiczenia z zakresu przygotowania i wygłaszania przemówień informacyjnych, perswazyjnych i okolicznościowych
 • Relaks metodą Jacobsona jako sposób na nienadwyrężanie głosu.
 • Autoprezentacja
 • Powtórzenie i praktyczne utrwalenie przyswojonego materiału.

  Czas trwania kursu to 12 h (45 min.)
  Zajęcia:
  środa, piatek w godzinach 15:30 - 19:30

  KOSZT: 100,00 zł

  Zapisy: WSIiZ Rzeszów, pok.225, tel. 17 866 12 67 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

KURS SPECJALISTÓW WSPÓŁPRACY CYWILNO-WOJSKOWEJ

 

Przygotowanie kadr, pododdziałów i komórek organizacyjnych współpracy cywilno – wojskowej, do właściwej realizacji zadań w zakresie ochrony dóbr kultury
w czasie prowadzenia działań operacyjnych było głównym celem kursu, który odbył się w CPdMZ w dniach od 17.11 do 21.11.2014 r.

Kurs realizowany był przez kadrę dydaktyczną Instytutu Analizy Ryzyka Sp. z o.o. w Rzeszowie. W kursie uczestniczyły 22 osoby z CPdMZ, Dowództwa Operacyjnego oraz z Centrum Operacji Morskich.

Cztery dni zajęć teoretycznych oraz jeden dzień zajęć praktycznych zrealizowany w Centrum Dialogu Kultur – placówce podległej pod Muzeum Narodowe w Kielcach pozwoliły uczyć kursantów:
- zagadnień dotyczących dóbr kultury i ich klasyfikacji;
- identyfikacji współczesnych zagrożeń dla dóbr kultury;
- planowania właściwej realizacji zadań współpracy cywilno – wojskowej;
- identyfikowania istotnych aspektów kultury, mających wpływ na przebieg prowadzenia działań;
-  przestrzegania zasad ochrony dóbr kulturalnych w resorcie obrony narodowej.

Zastępca Komendanta Centrum ppłk Grzegorz Wtykło wręczając uczestnikom kursu certyfikaty stwierdził, że zagadnienia te są niezmiernie istotne, gdyż we współczesnych konfliktach żołnierze mogą odpowiadać nie tylko moralnie, ale również materialnie za ewentualne zniszczenia dóbr kultury powstałe z ich winy.
Ppłk Sławomir Kaczor z Dowództwa Operacyjnego, który był uczestnikiem kursu, dodał, że posiadając taką wiedzę łatwiej wspierać dowódcę w podejmowaniu właściwych decyzji w rejonie konfliktu.

INSTRUKTOR STRZELECTWA SPORTOWEGO

Instruktor strzelectwa sportowego

Kurs Instruktora Sportu – Specjalizacja strzelectwo sportowe

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU - 1.03.2019r. 

WAŻNA INFORMACJA - DODATKOWE PUNKTY W REKRUTACJI DO SŁUŻBY W POLICJI

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora sportu specjalność strzelectwo sportowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013.829 z dnia 23 lipca 2013 r.)

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

Kurs instruktorów obejmuje szkolenie kierunkowe 50 godzin dydaktycznych tzw. specjalizacja (praktyka i teoria dyscypliny kierunkowej). Każdy kurs składa się jednak z dwóch części i wspomnianą specjalizację powinna poprzedzać część ogólna będąca częścią składową szkolenia.

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora oraz legitymacje instruktora wydawane przez Polska Federację Sportu Powszechnego w Krakowie. Legitymacja instruktorska uprawnia do prowadzenia wszelkich zajęć w zakresie specjalności.

Wymagania rekrutacyjne:

           Uczestnicy kursu muszą mieć ukończone 18 lat, praktykę w danej dyscyplinie lub zdać egzamin wstępny, wykształcenie min. średnie, ubezpieczenie NW oraz stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu , zaświadczenie o niekaralności. Każdy z uczestników zakwalifikowanych na kurs musi podać swoje dane datę i miejsce urodzenia, adres oraz telefon kontaktowy. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wstępnego zgłoszenia, analizy dokumentów, rekomendacji klubu oraz rozmowy przeprowadzonej przez prowadzących zajęcia- doświadczonych trenerów na spotkaniu organizacyjnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:

 • Frekwencja min. 90 %
 • Zaliczenie egzaminu końcowego
 • Opracowanie i seminaryjna prezentacja pracy dyplomowej na temat uzgodniony w czasie szkolenia.  

Kadra kursu:

Pracownicy AWF Kraków w stopniu doktora lub profesora

Wybitni trenerzy (klasa mistrzowska)

PROGRAM

Kursu instruktorów sportu

Część ogólna i specjalistyczna strzelectwo

Pierwsza pomoc przedlekarska

1. Historia strzelectwa  

2. Budowa i wyposażenie strzelnic

3.Przygotowanie sprawnościowe

4. Przygotowanie techniczne

5.Dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego

6. Przygotowanie taktyczne

7. Planowanie szkolenia sportowego

8. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego

9. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć

10. Nauka o broni i amunicji

11. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich

12. Przygotowanie psychiczne

13. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej

14. Przepisy i regulaminy

15. Prowadzenie zajęć

16. Kontrola procesu szkolenia

17. Organizacja zawodów strzeleckich

18. Organizacja zgrupowań sportowych

19.Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach

20.Strzelania kontrolne  (różne rodzaje broni)

21. Strzelectwo praktyczne, bojowe, obronne

22. Zajęcia indywidualne

Egzamin końcowy

Uwagi!

 1. Zajęcia praktyczne odbywają się na strzelnicach posiadających wszelkie wymagane atesty i zezwolenia na organizacje zawodów
 2. Kwalifikacji ABSOLWENTÓW na szkolenie dokonują trenerzy zatrudnieni jako wykładowcy kursu


Cena kursu to 1800,00 zł

Zapraszamy do kontaktu: tel. 178661267 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Nasi partnerzy