Metody i techniki pracy prywatnego detektywa

METODY I TECHNIKI PRACY PRYWATNEGO DETEKTYWA

Jak pracuje prywatny detektyw? Jakich technik i metod użyć w konkretnej sprawie? Poznaj nieznane kulisy tego zawodu!

 

Spotkanie oparte jest na praktycznych doświadczeniach i rzeczywistych sprawach prowadzonych przez prywatnych detektuwów, agencje i biura detektywistyczne.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Charakter najczęściej prowadzonych spraw.
 • Źródła wiedzy wykorzystywane przez prywatnego detektywa.
 • Obserwacja i wywiad jako źródło zdobywania dowodów na przykładzie konkretnych przypadków.
 • Sposoby dokumentowania uzyskanych dowodów.
TERMIN SZKOLENIA: trwają zapisy, zajęcia w godz. 16:00-20:00

ul.  Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

CENA: 

99,00 złotych

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie na licencję detektywa

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Szkolenie realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku

w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 1638)

 

Trwa nabór na kolejną edycję kursu.

zajęcia odbywać się będą  w dni robocze w godzinach: 16:00 - 20:00


Koszt szkolenia od osoby wynosi 900,00 zł.

Czas trwania szkolenia - 50 GODZIN

Zaświadczenie jest bezterminowe.

 Jak zapisać się na szkolenie?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem szkolenia do pobrania tutaj
 2. Poprawnie wypełnij kwestionariusz zgłoszenia, który jest do pobrania tutaj
 3. Prześlij kwestionariusz zgłoszeniowy oraz podpisany regulamin szkolenia  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Otrzymasz wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (do 24h).

 5. Podany w kwestionariuszu adres e-mail będzie podstawowym adresem do komunikowania się z Państwem.

  Od stycznia 2014r ułatwiono dostęp do zawodu detektywa (zrezygnowano ze zdawania egzaminu przed Komisją powoływaną przez Komendanta Głównego Policji). Nowy program szkolenia zakłada odbycie szkolenia w ilości 50 godzin dydaktycznych, a następnie wystąpienie z wnioskiem o wydanie licencji detektywa do Komendanta Wojewódzkiego Policji (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania). W przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do Komendanta Stołecznego Policji.

 

Wymagania dla kandydatów:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Ukończyła 21 lat,
 3. Posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu, lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa przeprowadzane jest na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001r o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002r Nr 12, poz.110 z późn. zm) i Rozporządzenia MSW w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z 2013r. poz.1638, Rozporządzenia MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz.U. z 2004r. Nr 196,poz.2020 z późn.zm.).

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy występują z wnioskiem do Policji o wydanie licencji detektywa.

Opłata za wydanie licencji detektywa wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Wszelkie dodatkowe informacje:

tel.17 866 12 67

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Program Szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa.

 Temat I: Ochrona danych osobowych

 1. Pojęcie danych osobowych.
 2. Organy ochrony danych osobowych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

 1. Pojęcie informacji niejawnych.
 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
 4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
 5. Dostęp do informacji niejawnych.
 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
 7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

 1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
 2. Obowiązki detektywa.
 3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV : Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
 3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
 4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
 5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
 6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
 7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej.
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

  Kwestionariusz szkolenia

  Numer konta IAR

  05 1500 1100 1211 0007 0903 0000

  Tytułem: Opłata za kurs detektywa (Imię i Nazwisko)

Prawo Jazdy kat. B

Prawo jazdy kat. B

 Bezstresowe nauczanie. Gwarancja 100% satysfakcji.

 

Zapraszamy do udziału w kursie prawa jazdy kat. B. ( podstawowy, uzupełniający, rozszerzony, weekendowy ).

Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych instruktorów.

Kurs składa się z dwóch części:

Część teoretyczna - komputerowy system multimedialny,

Część praktyczna - samochód taki sam jak na egzaminie.


Zapewniamy badania lekarskie oraz materiały dydaktyczne.

KOSZT TO JEDYNE 1300, 00 zł !!

Zadzwoń i zapisz się już teraz!! (17) 866 1267

Formularz zgłoszeniowy na kurs prawo jazdy kat. B

Paintball

 

PAINTBALL

organizacja imprez integracyjnych dla firm i osób prywatnych,

strzelania do celu z replik broni ASG - aktywnego spedzenia wolnego czasu

Paintball

WARIANT SREBRNY

marker, maska, rekawiczki ochronne, mundur + 100 kul - 35 zł/os.

WARIANT ZŁOTY

marker, maska rękawiczki ochronne, mundur + 200 kul - 50 zł/os.

ASG Air Soft Gun

WARIANT ZIELONY

Strzelanie do celu: okulary ochronne, sześć replik broni do wyboru, pistolety: HK USP, Makarov, Walther P99, karabiny: Bim 4 +100 kul - 20 zł/os.

WARIANT ŻÓŁTY

Strzelanie do celu: okulary ochronne, sześć replik broni do wyboru, pistolety: HK USP, Makarov, Walther P99, karabiny: Bim 4 +200 kul - 30zł/os.

Ognisko/grill

Korzystanie z miejsca na grill czy ognsiko - drewno, patyki na kiełbaski/grill, akcesoria do grilla - 10 zł/os.

EKSTRA:

- możliwość dokupienia kul do paintball: 100 szt. - 15 zł

- możliwość dokupienia kul do ASG: 100 szt. - 10 zł

Miejsce gry: Rzeszów

Dodatkowe informacje oraz rezerwacje terminów: tel.  17 866 12 67, 725 059 062 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Savoir -vivre

 KURS SAVOIR-VIVRE I ETYKIETA W BIZNESIE

Dobre obyczaje są w dzisiejszych    czasach kluczem do sukcesu zarówno towarzyskiego, jak  i biznesowego. Proponowany kurs stanowi połączenie etykiety biznesowej z savoir-vivrem „na co dzień”. Przygotowuje uczestników do spotkań biznesowych oraz towarzyskich poprzez przekazanie i zastosowanie praktycznej wiedzy.

Kurs adresowany jest przede wszystkim do pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, a także każdego, kto chciałby zgłębić swoją wiedzę z zakresu savoir-vivru  i etykiety w biznesie.

Filozofia savoir-vivre

 • skąd się wziął savoir-vivre?
 • po co postępować według zasad?

Etykieta w biznesie i administracji

 • relacje szef-podwładny
 • kultura słowa i gestu
 • kontakt z klientem

Język savoir-vivre

 • sztuka komunikacji
 • dobór tematyki rozmowy
 • język ciała

Dress code

 • ubiór męski
 • ubiór damski
 • kanony elegancji

Precedencja biznesowa i towarzyska

 • pierwszeństwo przy powitaniu i pożegnaniu
 • różnice w precedencji biznesowej i towarzyskiej
 • tytułowanie i przedstawianie

Wizyty i przyjęcia

 • organizacja przyjęć
 • przywitanie gości
 • przygotowanie domu/miejsca pracy do przyjęcia

Kultura stołu

 • stół pięknie nakryty
 • usadzanie przy stole
 • zasady zachowania przy stole

Faux pas

 • najczęściej popełniane błędy
 • unikanie „wpadek towarzyskich”
 • co nas kompromituje?

 STUDENCKI SAVOIR-VIVRE I ETYKIETA W BIZNESIE

Kogo dotyczy kwadrans akademicki? Kiedy komplementy nie są mile widziane?Na które przyjęcia wypada się spóźnić? Czyli jak w dzisiejszym, pełnym technicznych nowinek świecie zachować się poprawnie, nie urazić innych, a jednocześnie nie uchodzić za sztywniaka. Pamiętajmy, że to właśnie etykieta w biznesie w połączeniu z podstawową wiedzą z zakresu savoir-vivre, daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa w sytuacjach zawodowych i towarzyskich.

W ramach kursu, jego uczestnicy poznają zasady „savoir-vivre” obowiązujące na uczelni, w biznesie i życiu codziennym. Przygotowuje on do spotkań biznesowych oraz towarzyskich poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy. Kurs będzie prowadzony na zasadzie „Learn by Play”, a więc nie ma mowy o przysypianiu i nudnej treści.

Savoir-vivre

 • fundamenty savoir-vivre
 • zasady kontra naturalne zachowanie

Studencki savoir-vivre

 • tytułowanie
 • korespondencja e-mail
 • dress code dla studenta

Komunikacja

 • profesjonalna autoprezentacja
 • uścisk dłoni
 • mowa ciała
 • tytułowanie w rozmowie

Wizerunek

 • ubiór służbowy
 • dostosowanie stroju do okazji

Precedencja

 • zasady precedencji
 • precedencja w sytuacjach służbowych

Przyjęcia

 • rodzaje przyjęć
 • organizacja spotkań
 • zachowanie się przy stole

Faux pas

 • najczęściej popełniane błędy
 • unikanie „wpadek towarzyskich”
 • co nas kompromituje?

 

Koszt: 200,00 zł

 Zapisy: WSIiZ Rzeszów, pok.225, tel. 17 866 12 67 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Nasi partnerzy