Budowa dobrych relacji intepersonalnych

Szkolenie w zakresie budowy dobrych realizacji interpersonalnych

(pracownik-przełożony; przełożony- pracownik; pracownik-pracownik)

 

Tematyka:

Pracownik a przełożony.

Analiza powszechnych problemów w powyższych relacjach;

Podstawy budowania dobrych relacji.

Metody powiązania problemów w relacjach międzyludzkich;

- Problemy w relacjach pracowniczych

- Stres i jego wpływ na relacje pracownicze.

- Wpływ niedostosowania zawodowego na relacje pracownicze.

 

Czas trwania:                       6 godzin

Koszt:                                     100 zł

 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

  Wszelkie pytania prosimy kierować: na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
                                                           telefonicznie: (17)  866 12 67

 

Kurs obsługi kas fiskalnych

NOWOŚĆ

Kurs obsługi kas fiskalnych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z wykorzystaniem kas fiskalnych.

kasa-fiskalna-rejestrujaca

Cel kursu:

 • Zapoznanie z obsługą, raportowaniem i programowaniem kas fiskalnych,
 • Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat znaków pieniężnych oraz sposobów ich rozpoznawania,
 • Przepisy regulujące zasady zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych, oraz kolejność działań wykonywanych podczas ich obsługi.

Program:

OBSŁUGA URZĄDZEŃ FISKALNYCH

 • Omówienie przepisów dotyczących urządzeń fiskalnych,
 • Ogólna charakterystyka urządzeń fiskalnych: kas i drukarek fiskalnych,
  kas jednostanowiskowych, systemowych, komputerowych,
 • Sprzedaż, korekta, raporty, programowanie,
 • Wymiana rolek kasowych,
 • Awarie i reakcje na zaistniałe sytuacje.

RODZAJE ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

 • Rozpoznanie nowych zabezpieczeń w tym środków płatniczych – nowe zabezpieczenia obowiązujące od kwietnia 2014r.
 • Rodzaje polskich znaków pieniężnych: banknoty obiegowe, znaki pieniężne wycofane z obiegu, emisyjna działalność NBP – banknoty,
 • Podstawowe wyróżniki przy weryfikacji autentyczności znaków pieniężnych
  – praktyczne przykłady,
 • Cechy identyfikacyjne banknotów: wzory, kolory, wielkości.
 • Najnowsze typy fałszerstw znaków pieniężnych,
 • Praktyczne metody ustalania autentyczności znaków pieniężnych.

Umiejętności zdobywane podczas szkolenia:

 • sprzedaż na kasach fiskalnych,
 • wykonywanie raportów i programowania kas fiskalnych, 
 • rozpoznawanie znaków pieniężnych.

 Czas trwania:                        16 godzin

 Koszt:                                    200 zł.

 Liczebność grupy: minimum 10 osób

Uzyskane zaświadczenie:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, po zdanym egzaminie wewnętrznym.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego dostepnego tutaj.

Wszelkie pytania prosimy kierować: na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

          telefonicznie: 17 866 12 67.

Szkolenie z zakresu BHP

Szkolenie z zakresu BHP

Szkolenie okresowe jest przeznaczone dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
 • pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,
 • innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia:

 Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.

 Czas szkolenia:             8 godzin

Koszt:                               100 zł.

Liczebność grupy: minimum 15 osób

Uzyskane zaświadczenie:

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu (testu) uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie§ 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

 Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 Wszelkie pytania prosimy kierować:     na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                                                                   telefonicznie: (17)  866 12 67.

Kurs walutowo - złotowy

NOWOŚĆ!!!

Kurs walutowo - złotowy przygotowujący do pracy na stanowisku kasjera walutowego i złotowego

Absolwenci kursu uzyskują uprawnienia niezbędne do pracy na stanowisku kasjera walutowego i złotowego w bankach, kantorach, biurach podróży i innych instytucjach.  

Program kursu:

 • wybrane przepisy prawa bankowego – 2 godz.
 • wybrane przepisy prawa karnego – 2 godz.
 • wybrane przepisy prawa cywilnego – 2 godz.
 • obsługa i wyposażenie stanowiska kasowego – 1 godz.
 • przepisy dotyczące stanowiska kasowego – 1 godz.
 • rodzaje polskich znaków pieniężnych: banknoty obiegowe, znaki pieniężne wycofane z obiegu, emisyjna działalność NBP ( banknoty) – 1 godz.
 • podstawowe wyróżniki przy weryfikacji autentyczności znaków pieniężnych –
  praktyczne przykłady – 1 godz.,
  • cechy identyfikacyjne banknotów: wzory, kolory, wielkości – 2 godz.
  • znaki pieniężne oraz sposoby ich rozpoznawania – banknoty, ćwiczenia praktyczne – 1 godz.
  • rozpoznawanie nowych zabezpieczeń środków płatniczych, wprowadzanych od kwietnia 2014r. – 2 godz. HIT !!!
  • zabezpieczenia bilonu – ćwiczenia praktyczne – 1 godz.
  • falsyfikaty – rodzaje falsyfikatów, postępowanie z falsyfikatami – 1 godz.
  • najnowsze typy fałszerstw znaków pieniężnych – 1 godz.
  • praktyczne metody ustalania autentyczności znaków pieniężnych– 2 godz.
  • operacje wykonywane przez kasjera – wpłaty, wypłaty, raport końcowy – 2 godz.
  • techniki wpłat i wypłat– 1 godz.
  • reklamacje kasowe – 1 godz.
  • różnice kasowe – 1 godz.
  • zasady postępowania kasjera w przypadkach stwierdzenia próby wprowadzenia do obrotu fałszywych środków płatniczych – 1 godz.
  • wymiana, przyjęcie na stan kasy uszkodzonych, zniszczonych krajowych znaków pieniężnych – na podstawie Zarządzenia Nr 1/2003 Prezesa NBP z dnia 15 stycznia 2003r – 2 godz.
   • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – seminarium – 4 godz.

 Czas trwania:     30 godzin,

Koszt:                 600 zł.

Liczebność grupy: minimum 10 osób.

 Uzyskane zaświadczenie:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – teoretycznym i praktycznym. Po zdanym egzaminie, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.

Jednocześnie kurs spełnia wymagania przeszkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu, określonego przepisami ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2003.r, 153,poz.1505 z późn. zmianami).

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

 Wszelkie pytania prosimy kierować: na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
                                                             telefonicznie: (17)  866 12 67.

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

 

Do kogo adresowane jest to szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracowników działu kadrowego, prawnego, marketingu, IT, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

 Celem szkolenia jest:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej prowadzenia, ochrony, przechowywania dokumentacji związanej z procesem administrowania danymi klientów i pracowników,
 • zapoznanie z procedurą przetwarzania danych osobowych osób trzecich,
 • zapoznanie się z obowiązkami administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, administratora systemu.

Program kursu:

 1. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych,
 2. Przetwarzanie danych osobowych,
 3. Przetwarzanie danych kadrowych,
 4. Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 5. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych,
 6. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy,
 7. Omówienie zmian proponowanych przez Komisję Europejską i GIODO.

Po zakończeniu szkolenia otrzymuje się certyfikat.

Czas trwania: 8 godzin

Koszt:            400 zł

ZAPRASZAMY!!

Do przeprowadzenia szkolenia konieczna jest deklaracja co najmniej 10 osób.

ZAPISY:

 1. 1.W celu zgłoszenia udziału proszę o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.instytutryzyka.pl zakładce „szkolenia” lub osobiście w biurze Instytutu – budynek WSIiZ, ul. Sucharskiego 2, 35- 225 Rzeszów, pok. 225.
 2. 2.Opłatę za kurs w wysokości 100 zł, należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


Kredyt Bank SA (Bank Zachodni WBK SA)

05 1500 1100 1211 0007 0903 0000

Tytułem: Opłata za kurs zarządzania kryzysowego (Imię i Nazwisko)

Na szkolenie można zapisać się tutaj.

* W  przypadku nie osiągnięcia wystarczającej liczby osób (tj.10), termin kursu, może ulec zmianie.

Nasi partnerzy