Szkolenie z zakresu BHP

Szkolenie z zakresu BHP

Szkolenie okresowe jest przeznaczone dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
 • pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,
 • innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia:

 Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.

 Czas szkolenia:             8 godzin

Koszt:                               100 zł.

Liczebność grupy: minimum 15 osób

Uzyskane zaświadczenie:

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu (testu) uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie§ 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

 Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 Wszelkie pytania prosimy kierować:     na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                                                                   telefonicznie: (17)  866 12 67.

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

 dane osobowe

 

Do kogo adresowane jest to szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracowników działu kadrowego, prawnego, marketingu, IT, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

 Celem szkolenia jest:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej prowadzenia, ochrony, przechowywania dokumentacji związanej z procesem administrowania danymi klientów i pracowników,
 • zapoznanie z procedurą przetwarzania danych osobowych osób trzecich,
 • zapoznanie się z obowiązkami administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, administratora systemu.

Program kursu:

 1. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych,
 2. Przetwarzanie danych osobowych,
 3. Przetwarzanie danych kadrowych,
 4. Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 5. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych,
 6. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy,
 7. Omówienie zmian proponowanych przez Komisję Europejską i GIODO.

Po zakończeniu szkolenia otrzymuje się certyfikat.

Czas trwania: 8 godzin

Koszt:            400 zł

ZAPRASZAMY!!

Do przeprowadzenia szkolenia konieczna jest deklaracja co najmniej 10 osób.

ZAPISY:

 1. 1.W celu zgłoszenia udziału proszę o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.instytutryzyka.pl zakładce „szkolenia” lub osobiście w biurze Instytutu – budynek WSIiZ, ul. Sucharskiego 2, 35- 225 Rzeszów, pok. 225.
 2. 2.Opłatę za kurs w wysokości 100 zł, należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


Kredyt Bank SA (Bank Zachodni WBK SA)

05 1500 1100 1211 0007 0903 0000

Tytułem: Opłata za kurs zarządzania kryzysowego (Imię i Nazwisko)

Na szkolenie można zapisać się tutaj.

* W  przypadku nie osiągnięcia wystarczającej liczby osób (tj.10), termin kursu, może ulec zmianie.

tematyka szkoleń

  Kurs dla urzędnika samorządowego i kandydatów na tego rodzaju funkcje

 urzednik

Tematyka:  Rys historyczny samorządu w Polsce, ustawy o samorządzie, statuty Urzędów marszałkowskich, gmin, powiatów, planowanie kampanii wyborczej, promocja i działania marketingowo-propagandowe, retoryka i wystąpienia publiczne, mowa ciała.

 Koszt:                    100 zł

 Czas trwania:        16h

 Wszelkie pytania prosimy kierować: na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                                                               telefonicznie: 17 866 12 67.

 

 

Szkolenia taksówkarzy

Szkolenie dla kandydatów na taksówkarzy

 Zapoznajemy z niezbędnymi wiadomościami potrzebnymi do uzyskania licencji TAXI, przygotujemy teoretycznie do wykonywania zawodu taksówkarza.

Obowiązek posiadania przez taksówkarzy licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób lub rzeczy taksówkami wynika z Ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001r.

( Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371).

 Program szkolenia:

 • Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką - 9 godzin,
 • przepisy prawa miejscowego - 5 godzin,
 • zagadnienia z topografii miejsca prowadzenia działalności - 6 godzin,
 • wybrane zagadnienia podatkowe - 2 godziny,
 • wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy - 3 godziny,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kultura obsługi pasażera - 2 godziny,
 • organy kontroli, zasady postępowania - 1 godzina.

 Razem :                         28 godzin

 Cena kursu wynosi:        500 zł

 Zaświadczenie:

Po ukończonym kursie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, uprawniające do przystąpienia, do egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy Urząd Miasta.

 Wymagania uczestników szkolenia:

 • ukończone 21 lat,
 • prawo jazdy kat. B lub kategorii wyższej.

Do przeprowadzenia szkolenia konieczna jest deklaracja co najmniej 10 osób. Czekamy na zgłoszenia.

Na szkolenie można zapisać się tutaj.

Szkolenie przygotowujące do ubiegania się o wpis do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia przygotowującego do ubiegania się o wpis do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony.

 

ochrona

Czas kursu to okres od 6 do 9 tygodni, w wymiarze ok. 26 godz. tygodniowo, łącznie 245 godzin.

Zajęcia będą się odbywać w czwartki i piątki od godz. 15.00, w wymiarze od 4 do 6 godzin lekcyjnych oraz w soboty i niedzielę od godz. 8.00, w wymiarze  do 10 godzin lekcyjnych.

Kursy realizowane będą w ramach zajęć teoretycznych (wykład, konwersatorium) oraz zajęć praktycznych (ćwiczenia z walki wręcz, zajęcia z bronią, strzelania). Zajęcia programowe będą prowadzone na bazie obiektów szkoleniowych WSiZ w Rzeszowie, natomiast strzelanie  na  strzelnicy "Strzelka"- Zabajka, k. Rzeszowa.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną WSiZ oraz instruktorów z dużym doświadczeniem praktycznym. Zabezpieczamy niezbędne do szkolenia materiały i pomoce dydaktyczne.

Zapewniamy wysoki poziom realizowanych szkoleń!

W zakresie realizacji szkoleń współpracujemy również z innymi podmiotami tj.: Urzędy Pracy, Firmy Ochroniarskie, Ośrodki Pomocy Społecznej, osoby fizyczne oraz innymi instytucjami.

Oferujemy konkurencyjne ceny kursów

Istnieje możliwość opłaty w ratach!!!!

Aby zgłosić się do udziału w spotkaniu organizacyjnym należy wypełnić formularz dostępny tutaj.

Lub kontaktować się pod nr tel:  (17) 866 1267 .

Nasi partnerzy