I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA– FORUM GOSPODARCZE „Bezpieczeństwo osób, obiektów i obszarów na tle współczesnych zagrożeń – rozwiązywanie problemów”

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI – FORUM GOSPODARCZEGO

TEMAT KONFERENCJI :

„Bezpieczeństwo osób, obiektów i obszarów na tle współczesnych zagrożeń – rozwiązywanie problemów”

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI:

6 czerwca 2017r., Aula im. Prof. Jerzego Chłopeckiego, Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

RODZAJ KONFERENCJI:

I Ogólnopolska Konferencja – Forum Gospodarcze

ORGANIZATOR
Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Sp. z o.o.

INNI WSPÓŁORGANIZATORZY/ PARTNERZY MERYTORYCZNIE:

Dom Brokerski Vector,

„AXELO” Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k.,

„Gothaer” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ w Rzeszowie,

Instytut Studiów nad Terroryzmem WSIiZ w Rzeszowie,

KIEROWNIK KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:

         mgr inż. Sławomir Adamczyk – główny moderator,

SEKRETARZ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:

lic. Katarzyna Senderska

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI:

TVP Rzeszów,

Radio Rzeszów,

Super Nowości

LICZBA UCZESTNIKÓW, W TYM LICZBA PRELEGENTÓW:

83 osoby w tym 11 prelegentów (wykładowców)

JAKIE OŚRODKI, INSTYTUCJE REPREZENTOWALI UCZESTNICY:

 • Instytucje rządowe: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Urząd Pracy, Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej,
 • Instytucje samorządowe: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Łańcuta, Straż Miejska w Rzeszowie,
 • Instytucje kultury: Filharmonia Podkarpacka, teatry, kina,
 • Szkoły ponadgimnazjalne,
 • Podmioty gospodarcza (firmy produkcyjne, firmy usługowe z branży energetyki, produkcja chemiczna, przetwórstwo żywności)

Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rzeszowa, Kuratorium Oświaty, szkoły ponadgimnazjalne, prywatne firmy produkcyjne
i usługowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje kultury, Wojewódzki Urząd Pracy, Komenda Miejska Policji, Komenda Wojewódzka Policji, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, środowiska prawnicze, itp.

 

 

 

OPIS MERYTORYCZNY KONFERENCJI:

 

 • KONFERENCJA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE OBSZARY:

-        Terroryzm jako zagrożenie systemów bezpieczeństwa osób i mienia.

-        Zabezpieczenie mienia – nowe technologie i systemy bezpieczeństwa.

-        Bezpieczeństwo osobiste – ochrona VIP - ów.

-        Integracja systemów bezpieczeństwa w ochronie osób i mienia.

-        Możliwości transferu ryzyk występujących w podmiotach gospodarczych na rynek ubezpieczeniowy.

-        Zagrożenia w cyberprzestrzeni jako istotne ryzyko prowadzonej działalności.

 • HARMONOGRAM PRZEBIEGU:

8:00-9:00                   Rejestracja uczestników

9:00-9:20                   Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9:20-9:45                    „Rola podmiotów prywatnych zajmujących się ochroną osób i mienia
w systemie bezpieczeństwa państwa ” dr inż. Tomasz Bąk - Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

9:45 -10:10                 „Odpowiednie procedury prawne i postanowienia umowne jako sposób na ograniczenie ryzyk przedsiębiorców ” Dariusz Domagalski oraz
Łukasz Krawczyk -   AXELO Ostrowski   Domagalski i wspólnicy Sp. k.

10:10-10:35                „Budowa systemu bezpieczeństwa miasta wobec współczesnych zmian   urbanistycznych i zagrożeń cywilizacyjnych” arch. Robert Kultys

10:35-10:50               Dyskusja

10:50-11:05               Przerwa kawowa

11:05-11:35               „ Załącznik antyterrorystyczny planu ochrony obiektu aspekty praktyczne sporządzania i uzgadniania ” mgr Zygmunt Czyżewski - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KARABELA ” Sp. z o.o.

11:35-12:00                „Rola brokera ubezpieczeniowego w procesie identyfikacji, zarządzania

i transferu ryzyka przedsiębiorstwa do zakładów ubezpieczeń”  
dr Marek Żołdak - Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.

12:00-12:2                  „Ryzyka cybernetyczne i możliwości ich ubezpieczania”
            Grzegorz   Kozak - Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
           oraz Tomasz Szejnoch - GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

12:25-12:40               Dyskusja

12:40-12:55               Przerwa kawowa

12:55-13:25               „Najbardziej dochodowy biznes świata przestępczego - cyberprzestępczość
i jak się przed nią bronić”- ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, audytor wiodący IRCA mgr inż.   Michał Stachura STAWIL Sp. z o.o.

13:25-13:50                „Biznes w epoce wojen cybernetycznych” dr inż. Mirosław Hajder –
                                  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

13:50-14:20                „Zabezpieczenie imprez masowych ” mł. insp. Mariusz Dzioba -
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

         14:20               Uroczyste zakończenie konferencji

 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

Przeprowadzona konferencja rozpoczyna cykl działań Instytutu, ukierunkowanych na wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie potrzeby poprawy bezpieczeństwa obywateli w różnych miejscach i sytuacjach. W tym obszarze będą realizowane kolejne konferencje, a także inne przedsięwzięcia z tego zakresu, takie jak: spotkania środowiskowe, szkolenia, audyty bezpieczeństwa itp.

UWAGI DOTYCZĄCE PROCESU ORGANIZACJI KONFERENCJI:

W perspektywie dalszych naszych działań większej uwagi wymagać będzie sfera organizacji oprawy medialnej uzgadniania patronatu honorowego a także zapewnienia udziału w konferencji większej liczby uczestników (w tym prelegentów) spoza Podkarpacia oraz ewentualnie z zagranicy.

0001Kurs Samoobrony

Instytut Analizy Ryzyka serdecznie zaprasza do udziału w kursie samoobrony

 

Celem kursu jest wyrobienie umiejętności z zakresu samoobrony, przydatnych w kontakcie z napastnikiem. Nauczymy Cię, jak skutecznie bronić się w sytuacji zagrożenia, oswobadzać z uchwytów, walczyć
w pozycji siedzącej i leżącej, dodać sobie pewności siebie uświadamiając sobie swoją siłę i odwagę, która tkwi w każdym z nas. Dodatkowo dowiesz się, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, jak wzywać pomocy oraz jak skutecznie uciekać.
Po tym kursie, nie łatwo będzie Cię zaskoczyć i zrobić Ci krzywdę!

Kurs obejmuje:
- Podstawy i sposoby poruszania się w walce obronnej
- Miejsca wrażliwe na ciele człowieka – zasady i sposoby ich aktywizacji
- Dźwignie na stawy kończyn górnych - chwyty transportowe
- Uwalnianie z chwytów, obchwytów i duszeń

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany i doświadczony instruktor.

Czas trwania szkolenia: 90 minut, raz w tygodniu, przez okres ok.3 miesięcy.

Całkowity koszt szkolenia: 400zł (istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym)

Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek w godzinach wieczornych.

Serdecznie zapraszamy!
Liczba miejsc ograniczona!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

nr tel.: 17 866 1267

Email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem – 7 października 2016 roku

Miejsce realizacji: Uczelnia Techniczno – Handlowa im. H. Chodkowskiej ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa

Termin realizacji: 7 października 2016 roku, rozpoczęcie o godz. 9:00.

I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem
5 punktów CPE.

Inauguracja Forum Audytu odbędzie się w Warszawie

Tematem przewodnim Forum jest omówienie zawodu Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jako wyspecjalizowanego audytora ds. bezpieczeństwa informacji w jednostce. Uczestnicy Forum nabędą również niezbędną wiedzę w zakresie audytu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, jak również w zakresie kontroli biznesowej, jako narzędzia do kontroli dostawców i ich kontrahentów dla potrzeb rozliczeń Vat, w tym monitoring przetargów pod kątem eliminacji nieuczciwej konkurencji.

PRELEGENCI

Spośród zaproszonych prelegentów, swój udział dotychczas potwierdzili:

Pan Leszek Adamski  –  projektant technolog, organizator przemysłu, dyrektor finansowy, audytor
systemów kontroli wewnętrznej, doradca w zakesie organizacji zarządzania, w tym finansów i controllingu.

Pan Stanisław Hady- GłowiakAudytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, przedstawiciel i ekspert ACFE Polska, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji oraz w zakresie przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

Pan gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, zwalczania terroryzmu, zapobiegania nadużyciom gospodarczym, korupcji.

Pan płk rez. mgr Sławomir Adamczyk – ekspert w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania nadużyciom gospodarczym, korupcji.

Pan Rafał Kozioł – radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, mediacji oraz w zakresie przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

Pan Piotr Chmiel –przewodniczący Polskiego Oddziały ACFE, ekspert ds. compliance i audytu wewnętrznego.

Pan Ireneusz Jabłoński – członek zarządu PIKW.

Pan Piotr Grzybowski - członek zarządu PIKW.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji rządowych
i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, audytorów wewnętrznych i osoby zainteresowane tematyką forum oraz osoby zajmujące się i zainteresowane zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Forum oraz przyznanie 5 punktów CPE i punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia.

 

UWAGA: Dla uczestników przewidzieliśmy atrakcyjne zniżki na szkolenia, kursy
i studia podyplomowe oraz usługi w zakresie audytu i bezpieczeństwa informacji.

 

Bloki tematyczne:

 I. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, jako wyspecjalizowany audytor ds. bezpieczeństwa informacji w jednostce. 

II. Audyt bezpieczeństwa w jednostce.

III. Kontrola biznesowa w administracji publicznej, jako narzędzie do kontroli dostawców i ich kontrahentów dla potrzeb rozliczeń Vat, w tym monitoring przetargów pod kątem eliminacji nieuczciwej konkurencji.

IV. Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce.

 

Punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia oraz punkty CPE.

Udział przyznaje: 

 • 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 • 5 punktów CPE

                          

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI :

Zgłoszenie przesłane do 3 września 2016 r.: 100 zł (netto + 23% VAT) od osoby *

Zgłoszenie przesłane po 3 września 2016 r.: 120 zł (netto + 23% VAT) od osoby *

Dla osób, które zapiszą się na studia, kursy lub szkolenia oferowane przez organizatorów (wymagane potwierdzenie zapisu) w terminie do 10 września br. udział w Forum w atrakcyjnej cenie 75 (netto + 23% VAT) od osoby *

* Jednostki upoważnione do skorzystania z zwolnienia z podatku VAT, będą proszone
o wystawienie oświadczenia, na podstawie którego będzie dokonywane fakturowanie usługi.
Brak oświadczenia będzie skutkował naliczeniem podatku w stawce obowiązującej tj. 23%.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do niniejszej informacji o konferencji.

Cena zawiera: uczestnictwo w Forum, materiały szkoleniowe wraz z zaświadczeniem potwierdzającym udział w szkoleniu, serwis kawowy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konferencji, w przypadku, gdy do udziału w obradach potwierdzi swój udział zbyt mała liczba uczestników. Informacja w przedmiotowym zakresie zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym nie później niż do dnia 15 września br.

Zgłoszenia oraz dowody wpłaty należy przesyłać mailowo pod adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informujemy o możliwości przedpłaty za udział w Forum. Prosimy o wpłatę należności na konto: VERUM Dominik Rybka, PKO BP 79 1020 4027 0000 1902 0970 9140

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum.

 

Kontakt do Organizatorów Forum:

 • Po stronie firmy Verum Dominik Rybka osobą do kontaktu jest Pani Aneta Myrda –
  tel. 536-575-892, e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Po stronie ACFE I PIKW - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zał Zączniki do pobrania:

Zał Zącznik 1-Karta Zgłoszeniowa

Zał Zącznik 2- Oświadczenie

Konferencja "Szkoła- bezpieczeństwo ponad wszystko"

7 grudnia 2016 Konferencja "Szkoła- bezpieczeństwo ponad wszystko"

 

 

Szanowni Państwo,

 

na tle ostatnich doniesień medialnych dotyczącycyh zagrożeń dla młodzieży szkolnej w różnych placówkach oświatowych i wychowawczych, m.in. w zakresie przemocy (pobicia, naruszania nietykalności osobistej), wymuszeń, dostępności używek itp., Instytut Analizy Ryzyka serdecznie zaprasza na konferencję "Szkoła- bezpieczeństwo ponad wszystko". Adresatami konfernencji są osoby funckyjne z jednostek oświatowo- wychowawczych, instytucjach związanych z zarządzaniem oświatą, nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz osoby ze środowisk zajmujących się badaniami w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży.

 

W konferencji ze strony Organizatorów, prezenterami będą:

- przedstawiciel Instytutu Analizy Ryzyka- "Zagrożenia dla szkół",

- przedstawiciel Kuratorium Oświaty,

- przedstawiciel Policji - "Przestępczość i demoralizacja młodzieży szkolnej- w wymiarze przeciwdziałania",

- prawnik - "Prawne aspekty bezpieczeństwa w szkole oraz odpowiedzialności osób popełniających przestępstw lub wykroczeń w tym zakresie".

- psycholog/socjolog - "Psychologiczny wymiar przemocy w szkole"

 

Miejsce i czas realizacji: 7 grudnia 2016r., godz. 9:00, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Udział w Konferencji jest bezpłatny!

Konferencja objęta jest patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 6.12.2016r.

 

Szczegółowe informacje o Konferencji można otrzymać kontaktując się z nami:

tel. 17 866 12 67

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Agenda Konferecji

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 

Czarter i wynajem łódki

 

 

Szanowni Państwo,

IAR oferuje wynajem łódki na terenie Jeziora Solińskiego.

Czarter to gwarancja niezapomnianych wrażeń dla całej rodziny. Wygodna łódka i spokój jaki przynosi obcowanie z wodą i nieskazitelną przyrodą sprawi, że kolejny rejs  będzie tylko kwestią czasu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 8661267.

Cena: 100,00 zł netto / doba

Nasi partnerzy