Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. w Rzeszowie, w pełnym zakresie realizuje zadania związane z prowadzeniem specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie skierowane jest dla osób pragnących poznać tajniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na podstawie najnowszych wytycznych.

Szkolenie składa się z 10 godzin zegarowych oraz rozłożone jest w cykl trzech spotkań, na których poruszane będą poszczególne zagadnienia.

Zajęcia podzielone są na część teoretyczna oraz praktyczną z sytuacjami symulowanymi, dzięki czemu uczestnik nabywa nierzadko swojego pierwszego najważniejszego doświadczenia związanego z różnymi formami udzielania pierwszej pomocy.

Oferujemy przeprowadzenie kursu w następujących blokach tematycznych:

            I. SPOTKANIE

Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy; resuscytacja krążeniowo oddechowa (osoba dorosła, dziecko, kobieta w ciąży, ofiary utonięć)

 

Zakres szkolenia:

-          Rozpoznawanie stanu pacjenta,

-          Postępowanie z pacjentem nieprzytomnym, pozycja boczna ustalona,

-          Sposoby udrożniania dróg oddechowych,

-  Przeprowadzanie Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej (RKO),

-          Zapoznanie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wynikającymi z niej prawami i obowiązkami względem osoby poszkodowanej oraz osoby udzielającej pomocy.


Czas realizacji: 3,5h

 

II. SPOTKANIE
Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych

 

Zakres szkolenia:

-          Rozpoznanie i poprawna ocena stanu pacjenta,

-     Stosowanie odpowiednich procedur w przypadku omdleń, drgawek, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zatruć, zachłyśnięć, hipo/hipetermii,

      Czas realizacji: 3h

 III. SPOTKANIE

Pierwsza pomoc w przypadku urazów, postępowanie w sytuacjach wypadku drogowego.

 

Zakres szkolenia:

-          Postępowanie w przypadku wypadku drogowego,

-          Rozpoznanie i poprawna ocena stanu pacjenta,

-Zaopatrywanie urazów kończyn: złamania, zwichnięcia, skręcenia,

 

Czas realizacji: 3,5h

 

Grupa szkoleniowa : 8-10 osób

Koszt szkolenia: 100,00zł netto/osoba

Szkolenia prowadzone są przy wykorzystaniu specjalistycznych i nowoczesnych sprzętów i urządzeń. Zapewniamy Państwu satysfakcjonującą współpracę, która jest możliwa dzięki dyspozycyjności i fachowości naszych pracowników. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w kwestiach dalszych uzgodnień. Oferujemy możliwość rozszerzenia bloków tematycznych według Państwa potrzeb.

Zapisu na kurs można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego lub telefonicznie pod nr 17/8661267

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA– FORUM GOSPODARCZE „Bezpieczeństwo osób, obiektów i obszarów na tle współczesnych zagrożeń – rozwiązywanie problemów”

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI – FORUM GOSPODARCZEGO

TEMAT KONFERENCJI :

„Bezpieczeństwo osób, obiektów i obszarów na tle współczesnych zagrożeń – rozwiązywanie problemów”

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI:

6 czerwca 2017r., Aula im. Prof. Jerzego Chłopeckiego, Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

RODZAJ KONFERENCJI:

I Ogólnopolska Konferencja – Forum Gospodarcze

ORGANIZATOR
Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Sp. z o.o.

INNI WSPÓŁORGANIZATORZY/ PARTNERZY MERYTORYCZNIE:

Dom Brokerski Vector,

„AXELO” Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k.,

„Gothaer” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ w Rzeszowie,

Instytut Studiów nad Terroryzmem WSIiZ w Rzeszowie,

KIEROWNIK KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:

         mgr inż. Sławomir Adamczyk – główny moderator,

SEKRETARZ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:

lic. Katarzyna Senderska

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI:

TVP Rzeszów,

Radio Rzeszów,

Super Nowości

LICZBA UCZESTNIKÓW, W TYM LICZBA PRELEGENTÓW:

83 osoby w tym 11 prelegentów (wykładowców)

JAKIE OŚRODKI, INSTYTUCJE REPREZENTOWALI UCZESTNICY:

 • Instytucje rządowe: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Urząd Pracy, Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej,
 • Instytucje samorządowe: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Łańcuta, Straż Miejska w Rzeszowie,
 • Instytucje kultury: Filharmonia Podkarpacka, teatry, kina,
 • Szkoły ponadgimnazjalne,
 • Podmioty gospodarcza (firmy produkcyjne, firmy usługowe z branży energetyki, produkcja chemiczna, przetwórstwo żywności)

Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rzeszowa, Kuratorium Oświaty, szkoły ponadgimnazjalne, prywatne firmy produkcyjne
i usługowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje kultury, Wojewódzki Urząd Pracy, Komenda Miejska Policji, Komenda Wojewódzka Policji, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, środowiska prawnicze, itp.

 

 

 

OPIS MERYTORYCZNY KONFERENCJI:

 

 • KONFERENCJA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE OBSZARY:

-        Terroryzm jako zagrożenie systemów bezpieczeństwa osób i mienia.

-        Zabezpieczenie mienia – nowe technologie i systemy bezpieczeństwa.

-        Bezpieczeństwo osobiste – ochrona VIP - ów.

-        Integracja systemów bezpieczeństwa w ochronie osób i mienia.

-        Możliwości transferu ryzyk występujących w podmiotach gospodarczych na rynek ubezpieczeniowy.

-        Zagrożenia w cyberprzestrzeni jako istotne ryzyko prowadzonej działalności.

 • HARMONOGRAM PRZEBIEGU:

8:00-9:00                   Rejestracja uczestników

9:00-9:20                   Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9:20-9:45                    „Rola podmiotów prywatnych zajmujących się ochroną osób i mienia
w systemie bezpieczeństwa państwa ” dr inż. Tomasz Bąk - Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

9:45 -10:10                 „Odpowiednie procedury prawne i postanowienia umowne jako sposób na ograniczenie ryzyk przedsiębiorców ” Dariusz Domagalski oraz
Łukasz Krawczyk -   AXELO Ostrowski   Domagalski i wspólnicy Sp. k.

10:10-10:35                „Budowa systemu bezpieczeństwa miasta wobec współczesnych zmian   urbanistycznych i zagrożeń cywilizacyjnych” arch. Robert Kultys

10:35-10:50               Dyskusja

10:50-11:05               Przerwa kawowa

11:05-11:35               „ Załącznik antyterrorystyczny planu ochrony obiektu aspekty praktyczne sporządzania i uzgadniania ” mgr Zygmunt Czyżewski - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KARABELA ” Sp. z o.o.

11:35-12:00                „Rola brokera ubezpieczeniowego w procesie identyfikacji, zarządzania

i transferu ryzyka przedsiębiorstwa do zakładów ubezpieczeń”  
dr Marek Żołdak - Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.

12:00-12:2                  „Ryzyka cybernetyczne i możliwości ich ubezpieczania”
            Grzegorz   Kozak - Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
           oraz Tomasz Szejnoch - GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

12:25-12:40               Dyskusja

12:40-12:55               Przerwa kawowa

12:55-13:25               „Najbardziej dochodowy biznes świata przestępczego - cyberprzestępczość
i jak się przed nią bronić”- ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, audytor wiodący IRCA mgr inż.   Michał Stachura STAWIL Sp. z o.o.

13:25-13:50                „Biznes w epoce wojen cybernetycznych” dr inż. Mirosław Hajder –
                                  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

13:50-14:20                „Zabezpieczenie imprez masowych ” mł. insp. Mariusz Dzioba -
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

         14:20               Uroczyste zakończenie konferencji

 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

Przeprowadzona konferencja rozpoczyna cykl działań Instytutu, ukierunkowanych na wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie potrzeby poprawy bezpieczeństwa obywateli w różnych miejscach i sytuacjach. W tym obszarze będą realizowane kolejne konferencje, a także inne przedsięwzięcia z tego zakresu, takie jak: spotkania środowiskowe, szkolenia, audyty bezpieczeństwa itp.

UWAGI DOTYCZĄCE PROCESU ORGANIZACJI KONFERENCJI:

W perspektywie dalszych naszych działań większej uwagi wymagać będzie sfera organizacji oprawy medialnej uzgadniania patronatu honorowego a także zapewnienia udziału w konferencji większej liczby uczestników (w tym prelegentów) spoza Podkarpacia oraz ewentualnie z zagranicy.

0001Konferencja "Szkoła- bezpieczeństwo ponad wszystko"

7 grudnia 2016 Konferencja "Szkoła- bezpieczeństwo ponad wszystko"

 

 

Szanowni Państwo,

 

na tle ostatnich doniesień medialnych dotyczącycyh zagrożeń dla młodzieży szkolnej w różnych placówkach oświatowych i wychowawczych, m.in. w zakresie przemocy (pobicia, naruszania nietykalności osobistej), wymuszeń, dostępności używek itp., Instytut Analizy Ryzyka serdecznie zaprasza na konferencję "Szkoła- bezpieczeństwo ponad wszystko". Adresatami konfernencji są osoby funckyjne z jednostek oświatowo- wychowawczych, instytucjach związanych z zarządzaniem oświatą, nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz osoby ze środowisk zajmujących się badaniami w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży.

 

W konferencji ze strony Organizatorów, prezenterami będą:

- przedstawiciel Instytutu Analizy Ryzyka- "Zagrożenia dla szkół",

- przedstawiciel Kuratorium Oświaty,

- przedstawiciel Policji - "Przestępczość i demoralizacja młodzieży szkolnej- w wymiarze przeciwdziałania",

- prawnik - "Prawne aspekty bezpieczeństwa w szkole oraz odpowiedzialności osób popełniających przestępstw lub wykroczeń w tym zakresie".

- psycholog/socjolog - "Psychologiczny wymiar przemocy w szkole"

 

Miejsce i czas realizacji: 7 grudnia 2016r., godz. 9:00, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Udział w Konferencji jest bezpłatny!

Konferencja objęta jest patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 6.12.2016r.

 

Szczegółowe informacje o Konferencji można otrzymać kontaktując się z nami:

tel. 17 866 12 67

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Agenda Konferecji

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 

Kurs Samoobrony

Instytut Analizy Ryzyka serdecznie zaprasza do udziału w kursie samoobrony

 

Celem kursu jest wyrobienie umiejętności z zakresu samoobrony, przydatnych w kontakcie z napastnikiem. Nauczymy Cię, jak skutecznie bronić się w sytuacji zagrożenia, oswobadzać z uchwytów, walczyć
w pozycji siedzącej i leżącej, dodać sobie pewności siebie uświadamiając sobie swoją siłę i odwagę, która tkwi w każdym z nas. Dodatkowo dowiesz się, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, jak wzywać pomocy oraz jak skutecznie uciekać.
Po tym kursie, nie łatwo będzie Cię zaskoczyć i zrobić Ci krzywdę!

Kurs obejmuje:
- Podstawy i sposoby poruszania się w walce obronnej
- Miejsca wrażliwe na ciele człowieka – zasady i sposoby ich aktywizacji
- Dźwignie na stawy kończyn górnych - chwyty transportowe
- Uwalnianie z chwytów, obchwytów i duszeń

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany i doświadczony instruktor.

Czas trwania szkolenia: 90 minut, raz w tygodniu, przez okres ok.3 miesięcy.

Całkowity koszt szkolenia: 400zł (istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym)

Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek w godzinach wieczornych.

Serdecznie zapraszamy!
Liczba miejsc ograniczona!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

nr tel.: 17 866 1267

Email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem – 7 października 2016 roku

Miejsce realizacji: Uczelnia Techniczno – Handlowa im. H. Chodkowskiej ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa

Termin realizacji: 7 października 2016 roku, rozpoczęcie o godz. 9:00.

I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem
5 punktów CPE.

Inauguracja Forum Audytu odbędzie się w Warszawie

Tematem przewodnim Forum jest omówienie zawodu Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jako wyspecjalizowanego audytora ds. bezpieczeństwa informacji w jednostce. Uczestnicy Forum nabędą również niezbędną wiedzę w zakresie audytu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, jak również w zakresie kontroli biznesowej, jako narzędzia do kontroli dostawców i ich kontrahentów dla potrzeb rozliczeń Vat, w tym monitoring przetargów pod kątem eliminacji nieuczciwej konkurencji.

PRELEGENCI

Spośród zaproszonych prelegentów, swój udział dotychczas potwierdzili:

Pan Leszek Adamski  –  projektant technolog, organizator przemysłu, dyrektor finansowy, audytor
systemów kontroli wewnętrznej, doradca w zakesie organizacji zarządzania, w tym finansów i controllingu.

Pan Stanisław Hady- GłowiakAudytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, przedstawiciel i ekspert ACFE Polska, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji oraz w zakresie przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

Pan gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, zwalczania terroryzmu, zapobiegania nadużyciom gospodarczym, korupcji.

Pan płk rez. mgr Sławomir Adamczyk – ekspert w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania nadużyciom gospodarczym, korupcji.

Pan Rafał Kozioł – radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, mediacji oraz w zakresie przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

Pan Piotr Chmiel –przewodniczący Polskiego Oddziały ACFE, ekspert ds. compliance i audytu wewnętrznego.

Pan Ireneusz Jabłoński – członek zarządu PIKW.

Pan Piotr Grzybowski - członek zarządu PIKW.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji rządowych
i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, audytorów wewnętrznych i osoby zainteresowane tematyką forum oraz osoby zajmujące się i zainteresowane zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Forum oraz przyznanie 5 punktów CPE i punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia.

 

UWAGA: Dla uczestników przewidzieliśmy atrakcyjne zniżki na szkolenia, kursy
i studia podyplomowe oraz usługi w zakresie audytu i bezpieczeństwa informacji.

 

Bloki tematyczne:

 I. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, jako wyspecjalizowany audytor ds. bezpieczeństwa informacji w jednostce. 

II. Audyt bezpieczeństwa w jednostce.

III. Kontrola biznesowa w administracji publicznej, jako narzędzie do kontroli dostawców i ich kontrahentów dla potrzeb rozliczeń Vat, w tym monitoring przetargów pod kątem eliminacji nieuczciwej konkurencji.

IV. Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce.

 

Punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia oraz punkty CPE.

Udział przyznaje: 

 • 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 • 5 punktów CPE

                          

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI :

Zgłoszenie przesłane do 3 września 2016 r.: 100 zł (netto + 23% VAT) od osoby *

Zgłoszenie przesłane po 3 września 2016 r.: 120 zł (netto + 23% VAT) od osoby *

Dla osób, które zapiszą się na studia, kursy lub szkolenia oferowane przez organizatorów (wymagane potwierdzenie zapisu) w terminie do 10 września br. udział w Forum w atrakcyjnej cenie 75 (netto + 23% VAT) od osoby *

* Jednostki upoważnione do skorzystania z zwolnienia z podatku VAT, będą proszone
o wystawienie oświadczenia, na podstawie którego będzie dokonywane fakturowanie usługi.
Brak oświadczenia będzie skutkował naliczeniem podatku w stawce obowiązującej tj. 23%.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do niniejszej informacji o konferencji.

Cena zawiera: uczestnictwo w Forum, materiały szkoleniowe wraz z zaświadczeniem potwierdzającym udział w szkoleniu, serwis kawowy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konferencji, w przypadku, gdy do udziału w obradach potwierdzi swój udział zbyt mała liczba uczestników. Informacja w przedmiotowym zakresie zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym nie później niż do dnia 15 września br.

Zgłoszenia oraz dowody wpłaty należy przesyłać mailowo pod adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informujemy o możliwości przedpłaty za udział w Forum. Prosimy o wpłatę należności na konto: VERUM Dominik Rybka, PKO BP 79 1020 4027 0000 1902 0970 9140

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum.

 

Kontakt do Organizatorów Forum:

 • Po stronie firmy Verum Dominik Rybka osobą do kontaktu jest Pani Aneta Myrda –
  tel. 536-575-892, e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Po stronie ACFE I PIKW - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zał Zączniki do pobrania:

Zał Zącznik 1-Karta Zgłoszeniowa

Zał Zącznik 2- Oświadczenie

Nasi partnerzy