Firma

 

Czym się zajmujemy

Instytut Analizy Ryzyka realizuje zadania zlecone w zakresie przedstawionym w niniejszej ofercie swoją skuteczność zawdzięczając wysokiej jakości specjalistom posiadającym doświadczenie w wielu instytucjach państwowych oraz prywatnych. Głównym teatrem działań instytutu ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu jest głównie teren Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia(nie wyklucza to prowadzenia działalności na terenie całego kraju jednak regionalność naszego instytutu działa pozytywnie na jakość realizowanych zleceń.

 

Zespół Ekspertów

   Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. jest  na etapie formowania „Zespołu Ekspertów Instytutu Analizy Ryzyka”, w skład którego  wchodzą specjaliści – eksperci z różnorodnych dziedzin, zarówno teoretycznych jak też praktycznych, którzy będą mogli przystępować do realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczych, dydaktycznych, zadań praktycznych, itp., na zasadzie wykonywania konkretnych zleceń, ekspertyz, itd., na podstawie umów cywilno - prawnych.

Zespół Ekspertów Instytutu Analizy Ryzyka:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Dziedzina, zakres wiedzy

1.

gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz BĄK

 • Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej,
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • Bezpieczeństwo państwa,
 • Terroryzm we współczesnym świecie,
 • Zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych ze strony służb specjalnych i terroryzmu,
 • Zwalczanie terroryzmu,
 • Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej,
 • Teoria bezpieczeństwa,

2.

prof. zw. Stanisław KOWALKOWSKI

 •  inżynieria wojskowa;
 •       wsparcie inżynieryjne działań wojsk w obszarze militarnym i pozamilitarnym;
 •       dowodzenie wojskami inżynieryjnymi;
 •       kierowanie działaniami inżynieryjnymi w operacjach i działaniach taktycznych;
 •       kierowanie ruchem wojsk;
 •       bezpieczeństwo publiczne;
 •       współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym.

3.

 kpt. rez. dr inż. Maciej MILCZANOWSKI

 • Teoria konfliktu,
 • Zarządzanie konfliktem,
 • Konflikty międzykulturowe,
 • Negocjacje,

4.

dr Kazimierz KRAJ

 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • Współpraca cywilno - wojskowa,
 • Bezpieczeństwo społeczne,
 • Zwalczanie terroryzmu,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,

5.

dr Marian LIWO

 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Prawo pracy,
 • Prawo administracyjne,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo pracy,
 • Etyka zawodowa i gospodarcza,

6.

nadkom. w st. spoczynku dr. Jan SWÓŁ

 • Prawo karne,
 • Zwalczanie przestępczości,
 • Profilaktyka w zakresie przestępstw i demoralizacji (w tym nieletnich),
 • Ochrona osób i mienia,
 • Czynności policyjne,
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
 • Specjalista w kształtowaniu bezpiecznych przestrzeni,

7.

dr Leszek BARAN

 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
 • Zwalczanie przestępczości,
 • Dziennikarstwo,
 • Negocjacje,
8.

dr Marek ŻOŁDAK

 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

9.

dr Jarosław HEBDA

 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

10.

mgr inż. Tomasz CISŁO

 •  Przedsiębiorczość,
 •  Ekonomia,
 •  Inwestycje,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej,

11.

podinsp.  w st. spoczynku mgr Józef KUBAS

 • Zwalczanie przestępczości,
 • Kryminologia i kryminalistyka,
 • Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych,

12.

mgr Zdzisław GRUSZKOŚ

 • Gospodarka surowcowo – materiałowa,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Procesy produkcyjne,
 • Logistyka,
 • Gospodarka magazynowa,

13.

mgr Ewa WOLSKA- LIŚKIEWICZ

 •  Bezpieczeństwo państwa,
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • Terroryzm, szczególnie: kaukaski, kobiecy,
 • Prawa człowieka a zwalczanie terroryzmu,
 • Polityka międzynarodowa,

14.

płk rez. mgr Sławomir ADAMCZYK

 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
 • Przeciwdziałanie terroryzmowi,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Ochrona osób i mienia,
 • Detektywistyka,
 • Profilaktyka z zakresu przeciwdziałania przestępczości, demoralizacji, uzależnieniom,
 • Działalność służb specjalnych,
 • Negocjacje,

15.

mgr Ryszard SZKOTNICKI

 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
 • Działania specjalne,
 • Wywiad gospodarczy.

16.

mgr Stanisław Hady-Głowiak

 • Audytor II Stopnia,
 • Wiedza w zakresie szeroko rozumianego prawa i postępowania administracyjnego,
 • Prawo pracy,
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

17.

Leszek Kasiński

 • Doświadczony radca prawny,
 • Prawo pracy,
 • Zwalczanie przestępczości.

 

dyplom T.Bk

 

dyplom S. Adamczyk

 

Posiadamy szereg stosownych zezwoleń i koncesji.

 

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 Koncesja - obrot specjalny   Koncesja - obrot specjalny 2

          Ochrona osób i mienia

Koncesja - ochrona osob i mienia Koncesja - ochrona osob i mienia 2

            Usługi detektywistyczne

Wpis do rejestru - uslugi detektywistyczne 

NASZA FIRMA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

 

 

Nasi partnerzy