O nas

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. (IAR) jest dynamicznie rozwijającą się firmą, powstałą w 2012 roku, mając na celu „myślenie o szeroko rozumianym bezpieczeństwie” szukając praktycznych rozwiązań, zastosowań i wdrożeń.

Pracujemy, abyś Ty czuł się bezpiecznie...

Instytut Analizy Ryzyka świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

 • doradztwa,
 • sporządzania analiz, ocen i opinii,
 • audytów bezpieczeństwa instytucji, firm, obiektów, obszarów, szczególnie w zakresie:

 • bezpieczeństwa i ochrony fizycznej oraz technicznej,
 • bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • ochrony danych osobowych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • bezpieczeństwa higieny pracy (BHP),
 • bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

 • detektywistyki,
 • ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, stałej lub doraźnej,
 • obrotu specjalnego tj.: handlu bronią, amunicją , materiałami wybuchowymi i innymi środkami oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • działalności oświatowej - głównie w zakresie prowadzenia kursów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych szkoleń tematycznych

Koncesje, wpisy, zaświadczenia

 • koncesja MSW numer L-0098/13 w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, stałej lub doraźnej
 • koncesja MSW numer B -037/2013 w zakresie obrotu specjalnego tj.: handlu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi środkami oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • wpis do rejestru działalności regulowanej MSW o numerze RD-11/2013 w zakresie usług detektywistycznych
 • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 14/2013

Serdecznie zapraszamy do kontaktu !