ANALIZA RYZYKA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Oferujemy wykonanie analiz ryzyka dla działalności przedsiębiorstw, poszczególnych zadań czy planowanych projektów. Stosujemy zarówno metody ilościowe jak i jakościowe, sporządzamy mapy i macierze ryzyka. Przygotowujemy plany zapobiegania wystąpieniu ryzyka, programy postępowania z ryzykiem poprzez ograniczenie ryzyka jak również plany ograniczenia i likwidacji skutków wystąpienia zjawisk związanych z wystąpieniem ryzyka. Analizujemy bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa, konkretnego przedsięwzięcia, zadania lub projektu. Wykonujemy również analizę kosztu/korzyści dla danego przedsięwzięcia oraz analizujemy wykonalność danego przedsięwzięcia z punktu widzenia sytuacji prawnej i społecznej, analizy rynku, analizy technicznej, analizy strategicznej oraz analizy ekonomicznej. Oferujemy również wykonanie analiz dla ryzyka i zagrożeń związanych z obowiązkiem prawnym ochrony danych osobowych w przypadku administratorów przetwarzających takie dane, a także oferujemy usługi inspektora ochrony danych osobowych dla tychże administratorów danych.

AUDYT HANDLOWY I KONTROLING

Oferujemy Audyt i Kontroling mechanizmów handlowych obejmujący m.in. sprawdzenie: - poziomu obsługi klienta - kultury, zaangażowania i merytoryki obsługujących pracowników - organizacji pracy punktu handlowego - ekspozycji towarów, porządku i terminów przydatności produktów - ogólnej oceny wizerunku (prezentacji) punktu handlowego Działania prowadzone są w oparciu o postanowienia zawartych umów handlowych i innych wytycznych zleceniodawcy Działania mogą być wykonane w sposób jawny i niejawny, forma tajemniczego klienta Monitoring zwolnień lekarskich Raportowanie wyników kontroli Doradztwo w zakresie poprawy funkcjonowania punktów handlowych