Ochrona osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia - realizowane na podstawie koncesji MSW numer L-0098/13, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, stałej lub doraźnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.08.1997r., „o ochronie osób i mienia” oraz procedurami wynikającymi z planów ochrony obiektów. Bezpieczeństwo osób oraz posiadanego mienia coraz częściej staje się jednym z priorytetów każdego z Nas. Stąd też, nadążając za potrzebami rynku oferujemy realizację usług w zakresie fizycznej ochrony osób oraz mienia.

Nasza oferta dotyczy zarówno osób fizycznych (domy prywatne, wille, posiadłości, działki), jak też przedsiębiorstw, instytucji, itp., (obiekty przemysłowe, handlowe), w tym obsługę monitoringu systemów alarmowych, ochronę stacjonarną obiektów, wsparcie przy zabezpieczaniu imprez masowych.

W ramach proponowanych usług, gwarantujemy wysoką jakość ochrony przez wykwalifikowanych pracowników z wykorzystaniem systemów wsparcia technicznego. Do zakresu metod, form ochrony, podchodzimy elastycznie, stosownie do rzeczywistych zagrożeń i potrzeb kontrahenta. Ochronę organizujemy w zakresie i na zasadach uzgadnianych stosowanie do indywidualnych możliwości i potrzeb zleceniodawcy. Zapewniamy Państwu satysfakcjonującą i komfortową współpracę, która jest możliwa dzięki dyspozycyjności, fachowości i profesjonalizmowi naszych pracowników, którzy podlegają stałemu szkoleniu oraz kontroli (nadzorowaniu) w zakresie realizowanych czynności.