Usługi detektywistyczne

Zakres świadczonych usług detektywistycznych jest bardzo szeroki. Ze względu na indywidualny charakter każdego ze zleceń za każdym razem przeprowadzana jest wstępna analiza postawionego zadania, perspektywy jego rozwiązania, potrzebnego czasu oraz wymaganych nakładów finansowych. Zapewniamy lojalność w stosunku do naszych klientów oraz pełną fachowość. Gwarantujmy tajność i dyskrecję na każdym etapie zlecenia. Wszyscy nasi klienci mają gwarantowaną poufność co do tożsamości, podmiotu i przedmiotu zlecenia zarówno na etapie wstępnym, negocjacji, realizacji czy po zakończeniu zlecenia.

Usługi kierowane do osób prywatnych

 • sprawdzanie i identyfikacja osób poznanych przez internet
 • obserwacja i poszukiwanie osób
 • ustalenie miejsca nieformalnego pobytu i miejsca zatrudnienia
 • ustalenie adresu zameldowania (zamieszkania) do celów prawnych
 • identyfikacja właściciela numeru telefonu/samochodu
 • ustalenie majątkowe: ruchomości oraz nieruchomości
 • wywiad środowiskowy,
 • ustalenie (zaprzeczenie) ojcostwa
 • sprawdzenie pomieszczeń: wykrywanie podsłuchów
 • sprawdzenie samochodów: wykrywanie podsłuchów i ukrytego GPS
 • przygotowywanie pozwów dotyczących unieważnienia ślubu kościelnego

Usługi kierowane do firm:

 • sprawdzanie kandydatów na pracowników
 • weryfikacja prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich przez pracowników
 • kontrola pracowników
 • tajemniczy klient
 • weryfikacja kontrahentów, dokumentów
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia zakresu działań oraz ich wyceny.